Omkostningsvurdering af Aggression Replacement Training (ART)

01-04-2016

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Aggression Replacement Training (ART) målrettet børn og unge med aggressiv adfærd. Beregningen er lavet i Social- og Boligstyrelsens omkostningsmodel.

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Context-focused Therapy i Social- og Boligstyrelsens omkostningsmodel. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden.

Om Aggression Replacement Training

Aggression Replacement Training (ART) er et manualbaseret program, der har til formål at mindske aggressiv adfærd blandt børn og unge. Metoden arbejder med at skabe en højere grad af empati og bedre selvværd blandt børn og unge, der er i risiko for at udvikle alvorlige adfærdsmæssige problemer.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen bygger på følgende scenarie:

  • Indsatsen antages at være i drift i 5 år
  • Det antages, at kommunen drifter indsatsen med ét team
  • Et team består af 4 trænere
  • Det antages, at en ART-træner kan varetage 4 forløb om året
  • Der antages, at et forløb varer 10 uger og består af 6 børn.

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse omkostningsvurderingen af ART, der er udarbejdet i Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel, ved at hente udgivelsen via linket nedenfor.

Hent beregning af omkostningsvurdering af ART

Beregningen er også tilgængelig i Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel. Det betyder, at du som bruger kan indlæse beregningerne direkte i modellen og justere i tallene og estimaterne efter de lokale forhold.

Hent den nyeste version af Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel

Om materialet

AKTØR
Social- og Boligstyrelsen

AKTØRTYPE
Social- og Boligstyrelsen

MATERIALETYPE
Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

Kontakt

Kathrine Ebbe Tertz
S: Specialkonsulent