Økonomisk analyse af MOVE

01-08-2018

Socialstyrelsen har lavet en SØM-beregning af indsatsen MOVE (tidligere kaldet MI/KAT-GO). MOVE henvender sig til unge med stofmisbrug i alderen 15-25 år. SØM-beregningen tager udgangspunkt i viden fra afprøvningen af MOVE og estimater fra SØMs vidensdatabase.

Socialstyrelsen har foretaget en beregning af indsatsen MOVE (tidligere kaldet MI/KAT-GO) i den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM). Beregningen skal bidrage med viden om metodens omkostninger og forventede økonomiske konsekvenser. 

Om MOVE

Metoden består af motiverende interviews og kognitiv adfærdsterapi i kombination med en række strukturelle elementer, herunder påmindelser, samarbejdskontrakt, statusbreve, gavekort og opfølgningsbehandling. Målgruppen for indsatsen er unge i alderen 15-25 år med et  behandlingskrævende forbrug af stoffer, som er i målgruppen for ambulant stofmisbrugsbehandling efter § 101 i lov om social service.

Om den økonomiske evaluering

SØM-beregningen bygger på følgende scenarie:

  • Kommunen drifter allerede indsatsen
  • Indsatsen antages at være i drift i 3 år
  • Hvert år antages 50 deltagere at modtage indsatsen
  • Omkostningerne forbundet med MOVE udgør løn til behandlerne og omkostninger forbundet med gavekort
  • Succesraten baserer sig på viden fra afprøvningen af MOVE under metodeprogrammet på stofmisbrugsområdet

De økonomiske konsekvenser forbundet med MOVE beregnes ud fra estimater fra SØM’s vidensdatabase for målgruppen ’Mennesker med stofmisbrug: Ikke i substitutionsbehandling (18-25 år)’. I SØM er succesmålet for målgruppen ”andelen der gennemfører stofmisbrugsbehandling”. I afprøvningen af MOVE er effektmålet derimod andelen, der opnår stoffrihed. 

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse den økonomiske evaluering af MOVE, der er lavet i SØM, ved at hente udgivelsen via linket nedenfor.

Hent beregning af økonomisk analyse af MI/KAT-GO

Beregningen er også tilgængelige i SØM. Det betyder, at du som bruger kan indlæse beregningerne direkte i modellen og justere i tallene og estimaterne efter de lokale forhold.

Hent den nyeste version af SØM

Om materialet

AKTØR
Social- og Boligstyrelsen

AKTØRTYPE
Social- og Boligstyrelsen

MATERIALETYPE
SØM-beregning
Input til SØM-beregning: Viden om effekt - resultater
Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

Kontakt

Tine Hjernø Lesner
S: Chefkonsulent