Økonomisk analyse af R&R2-ADHD

25-02-2020

Rambøll har lavet en SØM-beregning af ADHD-indsatsen R&R2. Indsatsen henvender sig til unge og voksne med ADHD og tilsvarende vanskeligheder. SØM-beregningen tager udgangspunkt i evalueringen af indsatsen, der er afprøvet i tre danske kommuner.

Rambøll har foretaget en beregning af ADHD-indsatsen R&R2-ADHD, Reasoning and Rehabilitation, i den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM, version 2.1). Beregningen bygger på Rambølls evaluering af indsatsen i tre danske kommuner og bidrager med viden om metodens omkostninger og forventede budgetøkonomiske konsekvenser. 

Om R&R2-ADHD

R&R2-ADHD er et manualiseret 3-måneders kursus målrettet unge og voksne med ADHD og tilsvarende vaskeligheder, som består af 15 gruppesessioner. Mellem hver session mødes deltageren med såkaldt PAL (Participants Aid for Learning);  en slags mentor, som hjælper med at omsætte det lærte til egen dagligdag.

Om den økonomiske analyse

SØM-beregningen bygger på vidensgrundlaget fra evalueringen:

  • De gennemsnitslige driftsomkostninger per borger i de tre kommuner
  • Den gennemsnitlige effektstørrelse i forhold til fremgang i ADHD-symptomer omregnet til succesrate

De økonomiske konsekvenser forbundet med R&R2-ADHD beregnes ud fra estimater fra SØMs vidensdatabase for målgruppen ’Voksne med ADHD (18-65 år)’. I SØM er succesmålet for målgruppen ”øget beskæftigelse”, mens evalueringen primært måler på borgernes problemer relateret til ADHD. 

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan hente evalueringen af R&R2-ADHD via linket nedenfor:

Hent evaluering af R&R2-ADHD

Du kan hente beregningen af R&R2-ADHD, der er lavet i SØM, via linket nedenfor:

Hent SØM-beregning af R&R2-ADHD (excel)

Om materialet

KONTAKT
Birla Jeanett Rasmussen
BJER@ramboll.com

AKTØR
Rambøll

AKTØRTYPE
Øvrige

MATERIALETYPE
SØM-beregning

Social- og Boligstyrelsen har ikke kendskab til og kan ikke vurdere de lokale forudsætninger, som beregningerne eller det øvrige materiale baserer sig på, og kvalitetssikrer og blåstempler derfor ikke materiale fra andre aktører. Eventuelle yderligere oplysninger må derfor indhentes fra den aktør, der har indsendt materialet.