Økonomisk analyse af NUSSA

23-06-2021

Lolland Kommune har udarbejdet en SØM-beregning af indsatsen Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret Aktivitet (NUSSA), der er målrettet børn med sociale udfordringer, udfordringer med regulering af temperament eller manglende metaliseringsevne. SØM-beregningen tager udgangspunkt i kommunens erfaringer med indsatsen, skøn over de forventede effekter samt viden fra SØMs vidensdatabase

Lolland Kommune har foretaget en beregning af indsatsen Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret Aktivitet (NUSSA) i den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM, version 2.3). Beregningen bygger på Lolland Kommunes egne data på området, herunder et skøn for de forventede effekter samt data fra vidensdatabasen i SØM.

Om NUSSA

Indsatsen Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret Aktivitet (NUSSA) er en neuroaffektiv udviklingspsykologisk struktureret aktivitet der er udarbejdet ud fra Paul Macleans teori om den treenige hjerne. NUSSA er et eksisterende tilbud i Familiecenter Toftegård i Lolland Kommune, som består af at styrke barnets selvværd og selvtillid igennem lege og samtaler. Formålet med forløbet er at barnet lettere kan affektregulere, mentalisere og indgå i sociale relationer.

Om den økonomiske analyse

Der er tale om en scenarieberegning, der baserer sig på en række antagelser og forudsætninger:

  • Indsatsen løber over 10 år, fra 2020-2029. Det antages, at der påbegyndes 8 forløb i det første og sidste år, og at der påbegyndes 16 forløb i hvert af de mellemliggende år. Hvert forløb har varighed af op til ét år.
  • Omkostningerne baserer sig på viden om de afholdte omkostninger forbundet med indsatsen.

Succesraten baserer sig på de realiserede resultater af indsatsen på ca. 50 pct. De økonomiske konsekvenser forbundet med indsatsen beregnes ud fra estimater fra SØMs vidensdatabase for målgruppen 'Børn og unge med psykiske vanskeligheder uden psykiatrisk sygehuskontakt (6-13 år)'.

Beregningen af NUSSA viser et positivt budgetøkonomisk nettoresultat for det offentlige på i alt ca. 86.579.914 kr. for perioden 2020-2038, hvor størstedelen af denne ligger hos kommunen. Der skal dog tages forbehold for, at der er forskelle i målgruppen for NUSSA og SØM-målgruppen.

Hent rapport og beregninger

Du kan hente eksempelberegningen af den økonomiske analyse af NUSSA i Lollands Kommune via linket nedenfor:

Hent afrapporteringen af den økonomiske analyse af NUSSA i Lolland Kommune (PDF)

Du kan hente kommunens beregninger af NUSSA der er lavet i SØM version 2.3, via linket nedenfor:

Hent SØM-beregning NUSSA i Lolland Kommune (Excel)

Om materialet

KONTAKT
Michael Vinther Hansen
mivh@lolland.dk

AKTØR
Lolland Kommune

Social- og Boligstyrelsen har ikke kendskab til og kan ikke vurdere de lokale forudsætninger, som beregningerne eller det øvrige materiale baserer sig på, og kvalitetssikrer og blåstempler derfor ikke materiale fra andre aktører. Eventuelle yderligere oplysninger må derfor indhentes fra den aktør, der har indsendt materialet.