Økonomisk analyse af Cool Kids

01-10-2019

Analysen viser det budgetøkonomiske nettoresultat af behandlingsprogrammet Cool Kids i en beregning foretaget i den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

Socialstyrelsen har foretaget en beregning af behandlingsprogrammet Cool Kids i den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM). Beregningen skal bidrage med viden om metodens omkostninger og forventede budgetøkonomiske konsekvenser. 

Om Cool Kids

Cool Kids er et behandlingsprogram for børn med angst i alderen 6-12 år, hvor barnets forældre også deltager i behandlingen. Formålet med Cool Kids er at reducere barnets angst og ruste forældre og børn til at håndtere angsten.

Om den økonomiske analyse

SØM-beregningen bygger på følgende scenarie:

  • Indsatsen antages at være i drift i 3 år
  • Hvert år antages 18 børn og deres forældre at deltage i programmet
  • Omkostningerne forbundet med Cool Kids udgøres primært af driftsomkostninger
  • Succesraten baserer sig på et fagligt vurderet skøn med inspiration fra SØMs vidensdatabase

De økonomiske konsekvenser forbundet med Cool Kids beregnes ud fra estimater fra SØMs vidensdatabase for målgruppen ’Børn og unge med angst, depression eller anden affektiv lidelse (6-13 år)’. I SØM er succesmålet for målgruppen ”mindre kontakt med psykiatrien”, mens formålet med Cool Kids er, at barnet og familien bliver i stand til at håndtere angsten, så den ikke er så indgribende i barnets hverdag.

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse den økonomiske analyse af Cool Kids, der er lavet i SØM, ved at hente udgivelsen via linket nedenfor:

Hent økonomisk analyse af Cool Kids

Som supplement til rapporten kan du også se beregningen i Kort Fortalt, der i et kort format præsenterer grundlaget og resultaterne af eksempelberegningerne:

Hent Kort Fortalt om den økonomiske analyse af Cool Kids

Beregningen er også tilgængelig i SØM. Det betyder, at du som bruger kan indlæse beregningerne direkte i modellen og justere i tallene og estimaterne efter de lokale forhold.

Hent den nyeste version af SØM

Om materialet

AKTØR
Social- og Boligstyrelsen

AKTØRTYPE
Social- og Boligstyrelsen

MATERIALETYPE
Input til SØM-beregning: Viden om effekt - resultater
Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger
SØM-beregning

Kontakt

Tine Hjernø Lesner
S: Chefkonsulent