Langsigtede effekter og økonomiske konsekvenser ved KLAPjob

01-05-2023

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet en SØM-beregning af indsatsen KLAPjob. Indsatsen er beskæftigelsesrettet og primært målrettet førtidspensionister med kognitive funktionsnedsættelser, fx udviklingshæmning.

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet SØM-beregningen med udgangspunkt i data på deltagere i KLAPjob i perioden 2014-2019. Beregningen viser derved de økonomiske konsekvenser for borgere vi ved har modtaget denne indsats.

Målgruppe

KLAPjob er målrettet førtidspensionister og fleksjobvisiterede borgere med udviklingshandicap eller andre kognitive funktionsnedsættelser.

Om indsatsen

KLAPjob er en beskæftigelsesindsats under foreningen Lev, som skaber løntilskuds- og fleksjob til mennesker med udviklingshandicap og andre kognitive vanskeligheder. Indsatsen består i at matche borgeren med et relevant job. Når det potentielle match er fundet, påbegynder borgeren ulønnet virksomhedspraktik for at afprøve om matchet er det rette. Hvis både borgeren og virksomheden er tilfredse med matchet, påbegynder borgeren et løntilskuds- eller fleksjob.

Om den økonomiske analyse

Beregningen er baseret på data fra nationale registre om blandt andet beskæftigelsestilknytning, sociale serviceydelser og sundhedsydelser, samt på indsamlede oplysninger om deltagere i KLAPjob i perioden 2014-2019.

Til at belyse budgetøkonomiske konsekvenser ved KLAPjob, er der anvendt den statistiske metode Propensity Score Matching til at finde en sammenlignelig kontrolgruppe.

Beregningen viser, at indsatsen er økonomisk rentabel for det offentlige, når indsatsens omkostninger vejes over for de afledte budgetøkonomiske konsekvenser, fx reducerede udgifter til sociale serviceydelser.

Det samlede budgetøkonomiske nettoresultat over en seksårig periode fra påbegyndelse af KLAPjob beløber sig til omkring 100.000 kr. pr. deltager, mens det budgetøkonomiske nettoresultat for kommunerne særskilt beløber sig til knap 115.000 kr. pr. deltager. De budgetøkonomiske konsekvenser ved KLAPjob er særligt drevet af reduceret brug af botilbud samt beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud.

Hent rapport og beregninger

Du kan hente den budgetøkonomiske beregning af KLAPjob via linket nedenfor.

Hent rapporten for analysen af KLAPjob

Hent beregningen af KLAPjob (SØM version 3.0)

Social- og Boligstyrelsen har i forbindelse med publicering af analysen afholdt webinar om KLAPjob og analysens resultater.

Se eller gense webinaret her

Om materialet

AKTØR
Social- og Boligstyrelsen

MÅLGRUPPE
Voksne med udviklingshæmning

Kontakt

Andreas Vestermark
S: Specialkonsulent