Konference: Sociale investeringer – nu og i fremtiden

25-10-2023

Den 25. oktober 2023 afholdt Social- og Boligstyrelsen i samarbejde med Den Sociale Investeringsfond konferencen ”Sociale investeringer – nu og i fremtiden”.

På konferencen satte vi spot på, hvilke udfordringer sociale investeringer kan være med til at løse og hvordan Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, kan bruges til investeringsberegninger.

Social- og Boligministeren indledte konferencen med en videohilsen, som du kan se eller gense her:

Den grundlæggende tanke bag sociale investeringer er, at penge brugt på en virksom indsats skaber positive forandringer for borgeren, som igen medfører økonomiske gevinster for investoren og eventuelt for det øvrige samfund.

På konferencen anlagde vi et bredt syn på begrebet, der kan dække over disse forståelser: 

  • Deciderede effektinvesteringer, hvor der indgås kontrakter om finansieringen, fx med Den Sociale Investeringsfond eller andre investorer. Investeringen tilbagebetales, hvis indsatsen er effektfuld.
  • Kommunalt eller regionalt etablerede investeringspuljer, hvor midler øremærkes til investeringer i indsatser, der ellers ikke var blevet prøvet af.
  • En tænkemåde i det daglige i kommunen, hvor man inkluderer de brede og langsigtede effekter for både borgeren og samfundet i politiske beslutningsoplæg og faglige prioriteringer.

Fælles for dem alle er, at positive forandringer for borgeren går hånd i hånd med positive konsekvenser på budgettet og samfundsøkonomien.

Læs mere om Den Social Investeringsfond her

Læs mere om SØM og mulighederne for understøttelse i brug af modellen her

Konferencematerialer

Både stat, regioner og kommuner, fonde og leverandører deltog på konferencen og delte erfaringer med og perspektiver på sociale investeringer. Vi inddrog også erfaringer fra udlandet og den viden, der findes internationalt. Konferencens primære fokus var dog på kommunerne og deres konkrete erfaringer med sociale investeringer lige fra det strategiske niveau til beregninger og investeringscases.

Du kan downloade konferencens program og slides fra dagens oplæg herunder

Program - Sociale investeringer - nu og i fremtiden.pdf

Plenum 1 - Potentialerne i sociale investeringer og SØM som redskab.pdf

Session 1 - Fra økonomiske potentialer til realiserede gevinster.pdf

Session 2 - Bag om en social investeringscase.pdf

Session 3 - Private investorer i sociale investeringer.pdf

Session 4 - Lokale investeringsfonde og outcomefonde.pdf

Session 5 - Erfaringer fra Storbritannien.pdf

Session 6 - Værdien af bløde effekter.pdf

Session 7 - Hvordan evaluerer vi effekten af sociale investeringer.pdf

Session 8 - Investeringer med fonde.pdf

Session 9 - Indsatser og leverandører i en social investering.pdf

Om materialet

AKTØR
Social- og Boligstyrelsen
Den Sociale Investeringsfond

Kontakt

Tine Hjernø Lesner
S: Chefkonsulent