Erfaringsopsamling - Rådgivningsforløb for SØM

08-07-2021

Erfaringer fra rådgivningsforløb i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) fra 2019-2021 viser, at modellen skaber en fælles forståelse af og et fælles sprog for arbejdet med sociale investeringer på tværs af fagligheder og organisation. SØM understøtter derved sociale investeringer i kommunerne.

I perioden 2019-2021 har Rambøll på vegne af Socialstyrelsen faciliteret skræddersyede rådgivningsforløb i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM). Det har resulteret i en erfaringsopsamling, som du kan tilgå via dette link:

Gå til udgivelsen "Rådgivningsforløb om Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) – Erfaringsopsamling"

I tillæg til erfaringsopsamlingen er der udarbejdet en række anvendelsesorienterede guides til kommunale ledere og medarbejdere med gode refleksionsspørgsmål til, hvordan man kan implementere SØM i ens organisation, og hvordan man kan arbejde med konkrete SØM-beregninger. Disse guides kan også tilgås vis linket ovenfor.

Om materialet

KONTAKT
Jesper Henriksen
jehe@implement.dk

AKTØR
Implement Consulting Group

AKTØRTYPE
Øvrige

 

Social- og Boligstyrelsen har ikke kendskab til og kan ikke vurdere de lokale forudsætninger, som beregningerne eller det øvrige materiale baserer sig på, og kvalitetssikrer og blåstempler derfor ikke materiale fra andre aktører. Eventuelle yderligere oplysninger må derfor indhentes fra den aktør, der har indsendt materialet.