Omkostningsvurdering af New Forest Parenting Program

19-11-2019

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen New Forest Parenting Program målrettet børn med ADHD. Beregningen er lavet i Social- og Boligstyrelsens omkostningsmodel.

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen New Forest Parenting Program i Social- og Boligstyrelsens omkostningsmodel. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden. 

Om New Forest Parenting Program

New Forest Parenting Program (NFPP) er en indsats til forældre med børn i alderen 3-11 år med moderat til svær ADHD. Indsatsen er udviklet i England. Programmet hjælper forældrene til at blive deres barns træner og herigennem udvikle barnets færdigheder, samt forbedre barnets aktivitet, impulskontrol og opmærksomhed.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen bygger på følgende scenarie:

  • Indsatsen antages at være i drift i 5 år
  • Det antages, at kommunen etablerer et team bestående af 3 NFPP-terapeuter
  • Et forløb består af én familie. Det antages, at én NFPP-terapeut kan gennemføre 3 forløb per år.
  • Omkostningerne forbundet med NFPP udgøres af uddannelse og drift, herunder løn til medarbejdere
  • Der er i omkostningsvurderingen taget højde for sparede omkostninger, da NFPP antages at erstatte en eksisterende indsats

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse omkostningsvurderingen af NFPP, der er lavet i Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel, ved at hente udgivelsen via linket nedenfor.

Hent beregning af omkostningsvurdering af NFPP

Beregningen er også tilgængelig i Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel. Det betyder, at du som bruger kan indlæse beregningerne direkte i modellen og justere i tallene og estimaterne efter de lokale forhold.

Hent Social- og Boligstyrelsens omkostningsmodel her

Om materialet

AKTØR
Social- og Boligstyrelsen

AKTØRTYPE
Social- og Boligstyrelsen

MATERIALETYPE
Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

Kontakt

Kathrine Ebbe Tertz
S: Specialkonsulent