Neuropædagogik

I de senere år har begrebet neuropædagogik vundet stadig større indpas.

Man ser ofte neuropædagogik beskrevet som ”anvendt neuropsykologi”. Med neuropsykologien får man viden om de forskellige hjerneprocesser og deres betydning, når områder i hjernen beskadiges. Den neuropædagogiske handling omsætter denne viden til pædagogisk praksis.

Neuropædagogik er ikke knyttet til en bestemt faggruppe, men skal ses som en fælles, tværfaglig ramme at arbejde ud fra.

Kontakt

Mette Kirk Tangaa
S: Fuldmægtig

Mere viden

Håndbogen i neuropædagogik giver dig, der arbejder med senhjerneskadede, viden og værktøjer til at kunne håndtere de situationer, som opstår undervejs i rehabiliteringsprocessen.