Kognitiv og fysisk rehabilitering

Her kan du orientere dig om, hvilke fysiske og kognitive funktioner borgere med erhvervet hjerneskade kan have behov for at træne for at kunne genoptage livet på nye vilkår.

En grundig udredning af fysiske og kognitive følger af hjerneskaden er en vigtig forudsætning for at vurdere borgerens træningsbehov.

Tilbud om træning kan foregå efter forskellige lovgivninger, på forskellige specialcentre eller i kommunens egne tilbud afhængig af skadens følger.

Borgere med hjerneskade kan fx have behov for:

 • Kognitiv genoptræning, fx hukommelsestræning, lære at finde rundt eller tage bussen. Genoptræningen kan foregå på centre med speciale i erhvervet hjerneskade, på skoler med specialundervisning eller i kommunens egne specialiserede tilbud.
   
 • Genoptræning af tale, syn, hørelse og evt. træning af elektroniske kommunikationsfærdigheder som fx at skrive e-mails. Foruden kommunens tilbud kan det foregå på kommunikationscentre og taleinstitutter eller på specialiserede hjerneskadecentre.
   
 • Fysisk genoptræning, fx på kommunernes genoptræningsenheder eller på mere specialiserede hjerneskadecentre.
   
 • Arbejdstræning og anden specialgenoptræning, fx i specialiserede enheder i kommunen eller på specialiserede centre med fagprofessionelle, der har specialviden om erhvervet hjerneskade.
   
 • Støtte til at få hverdagen og familielivet til at fungere, typisk i form af neuropædagogisk støtte fra hjemmevejledere og ergoterapeuter.
   
 • Hjælp til at bearbejde den psykologiske krise, som ofte opstår, når man har været alvorligt syg og måske mister vigtige funktioner. Borgeren kan som hovedregel få bevilget 12 psykologtimer over sygesikringen via egen læge. Det kan være godt at vælge en psykolog, som har neuropsykologisk indsigt. 

Kontakt

Mette Kirk Tangaa
S: Fuldmægtig