Hjælpemidler

Personer med en erhvervet hjerneskade kan have gavn af hjælpemidler fx til at huske, til enhåndsbetjening i diverse dagligdagsaktiviteter eller til støtte af mobiliteten.

For personer med en erhvervet hjerneskade kan hjælpemidler være det, som gør det muligt at udføre aktiviteter, der ellers ville være vanskelige eller umulige at udføre. Hjælpemidler kan både være produkter, som er fremstillet for at kompensere for en funktionsnedsættelse, og mainstream produkter, som i en given sammenhæng bidrager til reducere et handicap.

Hjælpemidler kan være en integreret del af en rehabiliteringsproces, da hjælpemidler har til formål at muliggøre aktivitet og deltagelse for mennesker med funktionsevnenedsættelse.

Hjælpemidler fungerer kun, når de er korrekt implementeret. Fx vil en kørestol kun fungere for den enkelte, hvis den anvendes på en meningsfuld måde i forhold til hverdagen og de aktiviteter, som vedkommende ønsker at udføre.

Eksempler på hjælpemidler til personer med en erhvervet hjerneskade

I Hjælpemiddelbasen kan du finde eksempler på hjælpemidler, som kan være relevante i forhold til kognitive udfordringer såsom hukommelse og overblik. Du kan også finde eksempler på hjælpemidler, som kan støtte din fysiske formåen bl.a. stokke og kørestole samt enhåndsbetjente hjælpemidler til støtte i dagligdagsaktiviteter.

Hjælpemiddelbasen: Erhvervet hjerneskade og hjælpemidler

Kontakt

Thomas Lyhne
S: Chefkonsulent