Hjernen og hjerneskader

En hjerneskade kan være større eller mindre og kan ramme vidt forskellige funktioner i hjernen.

De følger, som kan opstå i forbindelse med en hjerneskade, kan groft inddeles i 6 hovedområder:

  • Motoriske følger
  • Mentale følger
  • Personlighedsændringer
  • Adfærdsmæssige følger
  • Sanseforstyrrelser
  • Tale- og sprogvanskeligheder
  • Andre komplekse, sansemæssige og motoriske følger.

Nogle følger er synlige, såsom lammelser og talebesvær. Andre følger er usynlige, men de har stor betydning for den ramtes mulighed for at klare den fremtidige hverdag.

Udred alle følger

Det er vigtigt, at alle skadens konsekvenser udredes, så der kan skræddersys en sammenhængende indsats, der sigter mod alle borgerens problemer. Vær i planlægningen også opmærksom på den abnormt hurtige ’udtrætning’, der ofte ses hos personer med erhvervet hjerneskade. Den kræver, at der bliver lagt hvilepauser ind i løbet af dagen.

Skab udvikling

Mange undersøgelser viser, at personer med en pludselig opstået hjerneskade har gode udviklingsmuligheder efter udskrivelse fra hospitalets genoptræning – også mange år efter skaden. Med en konstruktiv rehabiliteringsindsats kan de fleste med en erhvervet hjerneskade igen få en aktiv og meningsfuld tilværelse.

Ændringerne efter en hjerneskade stiller store krav til den ramte og til omgivelserne. Derfor bør indsatsen også sigte mod at hjælpe familie og netværk med at finde nye strategier til at kunne fungere i en hverdag med ændrede vilkår.

Kontakt

Mette Kirk Tangaa
S: Fuldmægtig

Se videoer om følger af hjerneskade

www.hjerneskadet.dk har udarbejdet en række videoer, hvor pårørende, eksperter og de ramte børn og voksne fortæller om følgerne af hjerneskade. De ligger under menupunktet "Viden om hjerneskader".

Karin Mørch, som er radiojournalist og forfatter, giver gode råd til andre forældre, der får et barn med hjerneskade.

Børn fortæller, hvilke gode råd de gerne ville have haft, da deres mor eller far fik en hjerneskade.