Boligen

Brug tjeklisten her til at vurdere, om borgeren kan blive boende i egen bolig efter en erhvervet hjerneskade.

Adgangsforhold i boligen

  • Kan den ramte benytte badeværelset?
  • Kan han/hun komme rundt i boligen?
  • Kan den ramte benytte køkkenet?

Adgangsforhold til og fra boligen

  • Kan den ramte komme udenfor?

Arbejdsforhold for hjemmeplejen

  • Er arbejdsforholdene for evt. hjemmepleje gode nok?

Kan der foretages ændringer af eksisterende bolig, så den ramte kan blive boende?

  • Skal der ske til- eller ombygning?

Skal den ramte flytte?

  • Skal der søges handicapegnet bolig?
  • Skal der søges bolig i tæt plejemiljø?
  • Skal der søges bolig med specialiseret støtte?
  • Er der behov for hjælp eller overvågning 24 timer i døgnet?

Kontakt

Mette Kirk Tangaa
S: Fuldmægtig