Behandling og træning

Brug tjeklisten til at vurdere borgerens behov for behandling, træning og undervisning efter en hjerneskade. Husk at undersøge, om der foreligger en genoptræningsplan, og inddrag de pårørende.

Har borgeren behov for fysisk træning og behandling ved:

 • Fysioterapeut (privatpraktiserende eller kommunal)?
 • Ergoterapeut?
 • Kompenserende specialundervisning som ridning, svømning med mere?
 • Evt. på et specialiseret genoptræningssted?
 • Andet?

Har borgerne behov for kognitiv træning og undervisning ved:

 • Ergoterapeut?
 • Socialpædagog?
 • Neuropædagog?
 • Talepædagog?
 • Speciallærer?
 • Neuropsykolog?
 • Evt. specialiserede genoptræningssteder?

Hvor skal behandling og træning foregå:

 • I hjemmet?
 • Kommunalt center?
 • Specialiseret tilbud? Dag- eller døgn-genoptræningstilbud
 • Undervisningscenter med talepædagog, synskonsulent med mere?

Hvor skal undervisning foregå:

 • På sengekanten på hospitalet?
 • På små hold på specialskole?
 • I hjemmet (vejledning i familiens kommunikation med den skadede)?

Husk transport og planlægning:

 • Planlæg, og træf beslutning om, hvordan borgeren bliver transporteret til behandling, træning og undervisning.
 • Tag hensyn til, at borgeren hurtigere bliver træt som følge af skaden. Brug evt. ugeskema i planlægningen.

Kontakt

Mette Kirk Tangaa
S: Fuldmægtig