Vejviser

Der findes en række videnhavere på hjerneskadeområdet, hvor du kan finde viden, rådgivning og tilbud vedrørende personer med erhvervet hjerneskade.

Tilbud på hjerneskadeområdet

Tilbudsportalen bidrager med et overblik over tilbud og udvikling på det specialiserede socialområde.

Tilbudsportalen

Rådgivning

VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og i specialundervisningen. VISOs rådgivning er gratis og landsdækkende og retter sig både mod borgere og fagpersoner.

VISO

Den uvildige konsulentordning på handicapområdet (DUKH) rådgiver om handicapkompenserende ydelser i sager mellem en borger og typisk en kommune. DUKH er en uvildig part i sagen.

DUKH

Videnscentre

Handicapidrættens videnscenter samler, udvikler og formidler viden om tilpasset idræt og job til mennesker med nedsat funktionsevne. Centret yder gratis rådgivning til professionelle og personer med handicap.

Handicapidrættens Videnscenter

Center for aktiv beskæftigelse, Cabi, er et landsdækkende videns- og formidlingscenter med fokus på den aktive beskæftigelsesindsats, det rummelige arbejdsmarked og virksomhedernes sociale engagement. CABI leverer viden til jobcentre og virksomheder

Cabi

Brugerorganisationer

Hjernerystelsesforeningen er en landsdækkende patientforening, der arbejder på at gøre en positiv forskel for de mange danskere, der oplever akutte eller længerevarende følger af hjernerystelse - også kaldet Post Commotionelt Syndrom (PCS). Hjernerystelsesforeningen tilbyder blandt andet digitale fællesskaber for ramte og pårørende samt fysiske møder med ligestillede i selvhjælpsgrupper landet over.

Hjernerystelsesforeningen

Hjerneskadeforeningen er en landsdækkende, uafhængig, brugerstyret interesseorganisation, der arbejder for hjerneskaderamte familier. Hjerneskadeforeningens hjemmeside er samtidig en online portal for hjerneskaderamte familier, hvis formål er at øge trivslen og trygheden for mennesker, der er direkte eller indirekte berørt af en erhvervet hjerneskade.

Hjerneskadeforeningen

Hjernesagen er en landsdækkende forening for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen og deres pårørende. Foreningen arbejder blandt andet på at at sikre bedst mulig støtte til de ramte og deres pårørende.

Hjernesagen

Kontakt

Mette Kirk Tangaa
S: Fuldmægtig