Pårørende

Familiens liv ændres brat, når en forælder eller et barn får en hjerneskade. Det kræver en stor omstillingsevne hos familien.

Den nærmeste familie er en vigtig samarbejdspartner, og de professionelle kan være med til at mobilisere familiens ressourcer.

Involver de pårørende

Familien kender den ramtes liv før skaden, og det er afgørende, at de er involveret i overvejelserne omkring fremtiden.
Et godt samarbejde med familien forudsætter dialog fra start. Nogle sætter pris på, at kommunen tager kontakt til familien, mens den ramte er indlagt, andre ønsker kontakt til kommunen, når de kommer hjem fra sygehuset.

Giv de pårørende mulighed for at fortælle, hvad de mener, de kan byde ind med i form af støtte, træning, opbakning, nærvær med mere. Ikke alle har overskud, lyst og energi lige efter udskrivelsen, men ønsket om at medvirke kan ændre sig over tid.

Inddrag familiens netværk

Familiens netværket kan være en støtte og aflastning i hverdagen. Måske vil venner, kollegaer og slægtninge hjælpe med helt konkrete opgaver, så det kan anbefales at undersøge, hvad netværket kan bidrage med.

Netværket skal have mulighed for at bidrage i det omfang, de kan, og ligeledes at kunne trække sig, alt afhængig af egen livssituation.

Hjælp hele familien

En hjerneskade rammer hele familien, og det er vigtigt, at familiemedlemmer også kan få hjælp. Det kan eksempelvis være svært for familien at være vidende til, at deres forælder eller partner har ændret sig som person efter hjerneskaden.

Der kan være risiko for, at familien føler sig socialt isoleret, fordi det er svært at genoptage kontakter eller etablere en ny omgangskreds. Familiens begrænsede sociale liv kan være et tegn på krise, og dermed tegn på behov for hjælp.

Det er vigtigt også at være opmærksom på, om børnene har behov for hjælp i forbindelse med ændringerne i familien.