Adfærdsmæssige følger

Hjerneskader kan ændre personens adfærd.

Manglende situationsfornemmelse

Nogle personer med en erhvervet hjerneskade har svært ved at opfatte de sociale signaler fra omgivelserne og kan fx fortsætte en forklaring eller en diskussion, selv om alle de øvrige tilstedeværende klart har markeret, at de ikke er ’med’ længere.

Initiativløshed

Nogle personer kan være ekstremt passive og initiativløse og have brug for konstant igangsættelse og strukturering.

Udadreagerende adfærd

Bagateller kan udløse verbal eller fysisk voldelig adfærd hos den ramte.

Urealistisk adfærd

Nogle personer kaster sig ud i helt urealistiske projekter, fordi de ikke har en realistisk vurdering af deres evner og muligheder.

Gentagelser

Personer med hjerneskade kan være tilbøjelige til at gentage handlinger (perseverere), selvom handlingen ikke længere er relevant.

Kontakt

Mette Kirk Tangaa
S: Fuldmægtig