Udred borgerens behov

En væsentlig forudsætning for god rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade er, at kommunen sikrer en grundig udredning af skadens følger.

Udredningen bør omfatte både synlige og skjulte følger efter hjerneskade. De usynlige følger kan være langt mere invaliderende end fysiske følger.

Brug Voksenudredningsmetoden

Man kan benytte Voksenudredningsmetoden (VUM), der kommer godt rundt om alle relevante aspekter af borgerens hverdag og liv, såvel de fysiske og psykiske som sociale funktionsnedsættelser.

Voksenudredningsmetoden 2.0

Hjernekassens model - hurtigt overblik

Hjernekassens udredningsmodel giver et indledende og hurtigt overblik over en borgers mulige vanskeligheder efter en hjerneskade.

Målrettede tilbud

Når følgerne af borgerens skader er udredt, skal borgeren have målrettede trænings- og rehabiliteringstilbud, så han/hun kan genoptage livet på nye vilkår.

Kontakt

Mette Kirk Tangaa
S: Fuldmægtig