Mentale følger

Hjerneskader kan give mentale og intellektuelle følger.

Svigtende koncentration og opmærksomhed

Personen har svært ved at samle sig om aktiviteten. Han/hun taber tråden, er rastløs og bliver let forvirret, hvis der foregår flere ting på én gang.

Nedsat orientering

Nedsat evne til at orientere sig i tid, rum og sted, hvilket kan give problemer med at aflæse uret eller med at finde rundt.

Nedsat hukommelse

Vanskeligheder med at genkende eller genkalde noget og derefter anvende det til noget. Glemmer fx aftaler og navne. Har svært ved at lære nye ting, mens tidligere erfaringer ofte kan huskes.

Sprogvanskeligheder

Vanskeligheder med at udtrykke sig sprogligt og forstå talt sprog. Mønsteret veksler hos den enkelte afhængigt af, hvor skaden er placeret i hjernen. Ofte ses der problemer med at mobilisere ordene, fordi den ramte har svært ved at huske benævnelser og navne. Der kan også være læse- og skrivevanskeligheder. Der findes flere slags tale- og sprogvanskeligheder.

Nedsat evne til planlægning, kontrol, dømmekraft og evaluering

Nedsat evne til at planlægge, kontrollere adfærd og handlinger, bedømme situationer og være fleksibel i tankegang og handlinger. Her er der tale om overordnede funktioner, også kaldet eksekutive funktioner, som man ofte benytter sig af i dagligdagen, fx i forbindelse med færdsel i trafikken.

Vanskeligheder med problemløsning

Personen har svært ved at opfatte signaler og informationer fra omgivelserne. Han/hun har også svært ved at lære af dem og bruge erfaringerne til at løse en (ny) opgave. I processen indgår både perception, opmærksomhed, hukommelse og andre overordnede funktioner. Fx kan personen have svært ved at planlægge, sætte mål og fastholde rækkefølgen i en arbejdsproces som for eksempel at lave en kande kaffe eller lave middagsmad.

Manglende erkendelse og sygdomsindsigt

Personen kan på trods af alvorlige følger af hjerneskaden virke urealistisk i forhold til sygdommens konsekvenser og fx bagatellisere og spøge med dem.

Kontakt

Mette Kirk Tangaa
S: Fuldmægtig