Arbejde og fritid

Brug tjeklisten til at vurdere, om borgeren kan komme tilbage til arbejdsmarkedet.

Kan borgeren vende tilbage til sit job?

I vurderingen af borgerens muligheder for job eller fritidsaktiviteter er det vigtigt at være opmærksom på eventuelle skjulte handicap og den særlige udtrætning, det vil sige en pludselig udmattelse, der rammer de fleste efter akut opstået hjerneskade.

Støttemuligheder i jobbet

Der findes en række forskellige ordninger, der kan give personer med nedsat funktionsevne mulighed for at klare en form for beskæftigelse. Kontakt Cabi, et videns- og formidlingscenter under Beskæftigelsesministeriet for rådgivning.

Cabi

Er der behov for at afklare arbejdsevnen?

En specialiseret afklaring af jobmuligheder kan indbære arbejds-prøvning, revalidering, fleksjob eller skånejob, det vil sige job på særlige vilkår, når pension er tilkendt.

Hvis borgeren kommer i job

Hvis borgeren vender tilbage til sit arbejde, er det en god ide i starten at følge, hvordan det går med ansættelsen sammen med den ramte og arbejdsgiveren. Der kan måske vise sig behov for støtte til den ramte eller vejledning til arbejdspladsen - også efter nogen tid.

Hent tip og gode råd til sagsbehandlingen, når den ramte skal tilbage til arbejdet

Hvis borgeren ikke kan komme i job, kan han/hun måske få livsindhold via (nye) fritidsaktiviteter:

  • Er der rådgivet om handicapidræt, brugerorganisationers tilbud, selvhjælpsgrupper og kommunale oplysningsforbunds fritidstilbud, der ofte skal være målrettet til hjerneskadede?
  • Har borgeren eller familien forslag til egnede lokale aktiviteter?
  • Skal borgeren have hjælp til at kunne starte i disse aktiviteter?
  • Er der mulighed for transport til de planlagte aktiviteter?

Kontakt

Mette Kirk Tangaa
S: Fuldmægtig