Andre komplekse, sansemæssige og motoriske følger

Komplekse sansemæssige og motoriske problemer kaldes også psykomotoriske vanskeligheder.

Apraksi

Personen kan have svært ved at finde ud af, hvordan et redskab som eksempelvis en barberskraber eller kam skal anvendes.

Rum-retningsproblemer

Den ramte har besvær med at finde rundt i bygninger som eksempelvis et indkøbscenter eller stiområde.

Neglect

Neglect betyder, at personen har manglende fornemmelse af sin ene kropshalvdel og af omgivelserne på samme side. Det kan betyde, at personen kun barberer sig i den ene side af ansigtet, ikke ser trafikken i den ene side, når han/hun kører i bil eller på cykel eller kun spiser maden på den ene halvdel af tallerkenen.

Visuo-motorisk konstruktionsforstyrrelse

Personen kan have svært ved at konstruere ting via et samarbejde mellem hænder og syn. Denne evne forudsætter, at man kan tænke i billeder, helheder, trin for trin, og at man har en klar opfattelse af form og farver, rum- retnings- og størrelsesforhold.

Motoriske ”programmeringsvanskeligheder”

Personen kan have problemer med selv at tage initiativ til at gennemføre en aktivitet. Den slags problemstillinger ses ikke nødvendigvis, når den ramte bevæger sig i vante sammenhænge eller skal løse kendte opgaver. Problemerne kommer tydeligere til udtryk, når den ramte bevæger sig i nye, uvante situationer eller skal fungere under stress.

Kontakt

Mette Kirk Tangaa
S: Fuldmægtig