Hvad er neurofaglig viden?

Det kræver særlig viden og handlekompetence at håndtere indsatsen for personer med akut opstået hjerneskade og deres pårørende.

Hvad enten man møder en person med en hjerneskade som sagsbehandler i en sygedagpengeafdeling, som hjemmehjælper i borgerens hjem, som terapeut på et træningscenter eller i almenpraksis som læge, så har man behov for viden om hjerneskade.

Denne viden og handlekompetence kan med et samlet begreb kaldes neurofaglig viden og kan bl.a. andet omfatte:

  • Viden om hjernen og dens opbygning, og dermed betydningen af en hjerneskades lokalisation og omfang.
  • Viden om de mulige følger efter en hjerneskade og deres ofte store kompleksitet.
  • Viden om, hvordan disse følger i en del tilfælde ikke vil være umiddelbart synlige, men i stedet være skjulte handicap.
  • Viden om de relevante tilbud og foranstaltninger, der findes eller kan etableres til målgruppen.

Neurofaglig viden kan ikke stå alene, men skal blandt andet suppleres med den faglige viden og erfaring og det metodekendskab, der er knyttet til ens fag, hvad enten man er sagsbehandler, sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut m.fl.

Kontakt

Mette Kirk Tangaa
S: Fuldmægtig