Familie og netværk

Brug tjeklisten til at vurdere, om den nærmeste familie har brug for støtte.

Er der behov for støtte til familien?

  • Er der børn i familien?
  • Reagerer de på den ramtes adfærd?
  • Har de blevet orienteret om hjerneskaden og dens følger?
  • Skal de have støtte, fx psykologhjælp?
  • Skal ægtefællen have orlov til at passe den ramte?

Er der ressourcer at trække på i netværket?

  • Er der en god nabo, ven eller veninde, der kan hjælpe med praktiske ting?

Kontakt

Mette Kirk Tangaa
S: Fuldmægtig