Tilpasning af boligen

De fleste borgere med hjerneskade kan blive i deres hidtidige bolig, evt med hjælp. Til svært hjerneskadede, der har behov for hjælp hele døgnet, kan ophold i et botilbud være nødvendigt.

De fleste mennesker med erhvervet hjerneskade har et stort ønske om at leve så normalt som muligt, fx i et almindeligt boligkvarter. Det vil ofte kunne lykkes, hvis boligen bliver udstyret med højteknologiske funktionaliteter, fx. SMART home installationer, der på mange måder kan lette den praktiske hverdag, både for mennesker med motoriske og mentale problemer. På den måde vil borgeren få større selvstændighed.

Også boligens beliggenhed har stor betydning, fx nærhed til indkøbssteder, uddannelsessteder, transport og parkeringsmuligheder.

Botilbud til borgere med svære hjerneskader

Borgere med omfattende følger efter hjerneskade har måske behov for et specialiseret botilbud. Ikke alle steder er der etableret specialiserede botilbud, hvor den ramte kan bo sammen med ligesindede.

Tilbudsportalen

Bofællesskab – en god ide

At oprette bofællesskab for yngre borgere med akut opstået hjerneskade kan være en god ide. Det vil give mulighed for at tilrettelægge udviklende aktiviteter, herunder opbygge sociale aktiviteter for at bryde isolation.

Mange hjerneskadede har brug for hjælp til daglige gøremål som indkøb, madlavning, rengøring af boligen og hjælp til at iværksætte og strukturere at få besøg af venner, familie og andre, fx. hvis den ramtes fødselsdag skal fejres i eget hjem.

Hjælpemidler kan kompensere for nogle af den skadede borgers rent fysiske problemer i hjemmet, men ofte vil der være behov for støtte til daglige gøremål under en eller anden form.

Et målrettet tilbud til hjerneskadede er kendetegnet ved at være specialiseret og særligt rettet mod fx hjerneskadede inden for en bestemt aldersgruppe eller med en særlig adfærd - eller med særligt markante fysiske eller kognitive vanskeligheder.

Personalet i botilbuddet har specialviden om hjerneskader, kognitive og fysiske følger af hjerneskader, og om de nyeste metoder om genoptræning, udvikling af færdigheder og kompensationsstrategier.

Botilbud er særligt indrettet til hjerneskadede og tager samtidig hensyn til den enkeltes livssituation og problemstilling.
En vigtig del af indsatsen er netop, at den enkelte borger får motivation og læringsmuligheder ved at udveksle erfaringer fx ved at bo sammen med andre jævnaldrende hjerneskadede med samme vanskeligheder.

Kontakt

Mette Kirk Tangaa
S: Fuldmægtig