Personlighedsændringer

Hjerneskader kan ændre personligheden.

Depression

Mange oplever en tilstand, der kan variere fra let tungsind til en egentlig depression i løbet af det første år efter hjerneskaden.

Svigtende styring og kontrol af følelser

Personen kan have svært ved at styre vrede, latter og gråd, hvilket kan opleves ved, at personen har svært ved at holde tårerne tilbage, men kan også være opfarende og hidsig.

Manglende hæmning

Personen kan være impulsiv i tale og handling, og han/hun overvejer ikke konsekvenserne.

Ændret lystfølelse (seksualitet)

Personen kan have manglende eller øget seksuel lyst. Nogle kan også udvise manglende hæmning af sin drift.

”Primitiv” adfærd

Personen siger og gør ting, der opleves stødende eller ”barnagtige” af andre. Kan virke "lalleglad" eller plat spøgefuld.

Irritabilitet – ”kort lunte”

Personen bliver både lettere og hurtigere irriteret over mindre ting end før.

Ubekymret og tilsyneladende ligeglad

Personen kan have svært ved at leve sig ind i, hvordan andre har det, hvilket også kaldes begrænset empati.

Manglende initiativ og engagement

Personen kan have svært ved at komme i gang, selv med rutineopgaver, og har ikke samme engagement som tidligere.

Kontakt

Mette Kirk Tangaa
S: Fuldmægtig