More Than Words – til mindre børn med autisme

2023

More Than Words er et canadisk kommunikationsprogram for forældre til børn i alderen 0-5 år med autisme eller sociale kommunikationsproblemer. Programmet giver forældrene værktøjer og strategier, som støtter børnenes kontakt, og styrker kommunikationen.

More Than Words er et gruppebaseret forældreprogram, designet til forældre til børn i alderen 0-5 år med autisme eller sociale kommunikationsvanskeligheder. Programmet er baseret på forskning om social læring og en lydhør tilgang. Dette indebærer at følge barnet og lade kommunikationen tage afsæt i det, som barnet for øjeblikket er interesseret i (Responsive Approach). Programmet giver forældre mulighed for at hjælpe deres barn med autisme med at udvikle sociale og kommunikative færdigheder.

More Than Words er afprøvet og implementeret i Danmark. I Hillerød Kommune er programmet en del af tilbudsviften til forældre til børn med autisme. I Herlev Kommune har programmet været anvendt siden 2016.

Flere internationale effektstudier viser, at børn, hvis forældre er oplært i programmet More Than Words, får mere positive og meningsfulde interaktioner med deres forældre og omsorgspersoner. Når forældrene bliver mere lydhøre og opmærksomme på deres børns kommunikation, så forbedres børnenes kommunikationsevner.

Målgruppen for More Than Words er forældre til børn i alderen 0-5 år med autisme eller andre sociale kommunikationsvanskeligheder. More Than Words tager udgangspunkt i, at forældre er de vigtigste personer i udviklingen af børns kommunikation.

More Than Words er målrettet forældre til børn i alderen 0-5 år med autisme eller andre sociale kommunikationsvanskeligheder.

More Than Words tager udgangspunkt i, at forældre er de vigtigste personer i udviklingen af børns kommunikation. Programmet beskriver, at på trods af at man som forælder får professionel hjælp fra logopæder, ergoterapeuter, psykologer og undervisere, så er det forældrene, der er afgørende for barnets kommunikative udvikling (Sussman, 1999). Forældrene er dem, der kender barnet bedst, og er de vigtigste og mest gennemgående personer i børnenes tidlige leveår. Det gør dem afgørende i barnets kommunikative udvikling.

Det kræver ingen særlige forudsætninger for forældrene at deltage i More Than Words-træningsforløbet, men man anbefaler at de anskaffer sig vejledningen som supplement til forløbet.

Læs mere

Læs mere om forældrevejledningen på hjemmesiden for The Hanen Centre

More Than Words er et gruppebaseret forældreprogram udviklet i Canada. Formålet er at give forældre til børn med autisme værktøjer, strategier og støtte til at hjælpe deres børn med at nå en øget kontakt og kommunikation.

More Than Words er udviklet af canadiske The Hanen Centre, der giver forældre og fagpersoner den viden og uddannelse, som hjælper små børns sproglige og sociale færdigheder.

Programmet er baseret på forskning om social læring og en lydhør tilgang. More Than Words er udviklet af eksperter/logopæder, og metoden er baseret på forskningsresultater.

Der anvendes en manual, som indeholder baggrundsviden til underviseren, der afholder gruppeseancer og individuelle besøg. Der er eksempler på, hvad man kan sige, og hvordan man hjælper forældrene til at reflektere over kommunikationen med barnet. De fagprofessionelle certificeres i metoden, og der følger en forældrehåndbog med.

Lydhørig tilgang

Programmets udviklere beskriver, at forældrenes lydhørhed over for barnet, er nøglen til at fremme kommunikationen. Man følger barnet og lader kommunikationen tage afsæt i det, som barnet for øjeblikket er interesseret i (Responsive Approach).

Der er to nøglefaktorer, som er grundlæggende for lydhørighed:

  • Dét at lære at kommunikere er en social proces, og at børn lærer at kommunikere fra fødslen i hverdagens samspil med forældrene.
  • Forældre fremmer barnets kommunikationsudvikling ved at reagere hurtigt på det, barnet giver udtryk for, og bygge videre på barnets kommunikation.

Læs mere

Læs mere om More Than Words programmet her: More Than Words – The Hanen Program for Parents of Children With Autism Spectrum Disorder or Social Communication Difficulties

More Than Words er afprøvet og implementeret i Danmark. I Hillerød Kommune er programmet en del af tilbudsviften til forældre til børn med autisme. I Herlev Kommune har programmet været anvendt siden 2016.

The Hanen Centre i Canada står for kurser og certificering af More Than Words. Hillerød og Silkeborg Kommune har, sammen med The Hanen Centre, tilpasset kurserne danske forhold. (Leder af logopædteamet, Hillerød Kommune, 2018). De to kommuner har startet et tværkommunalt ledelsesnetværk, hvor formålet er sparring om implementeringen af Hanen-programmerne i Danmark.

Implementering i Hillerød Kommune

I december 2018 blev alle audiologopæder certificeret i More Than Words i Hillerød Kommune, og indsatsen blev implementeret i 2019 til forældre med børn med autisme. Programmerne indgår i kommunens tilbudsvifte af indsatser til forældre og pædagoger i kommunen.

Implementering i Herlev Kommune

Siden 2016 har Herlev Kommune arbejdet med More Than Words. Audiologopæderne arbejder ikke med gruppeforløb for forældrene, men med kerneelementerne i indsatsen i individuelle forløb for både forældre og fagpersoner, fx i vuggestuer og børnehaver, med fokus på en tidlig indsats. Der er ikke systematisk målt effekten på indsatsen, men erfaringer viser, at indsatsen har bidraget til øget kontakt og kommunikation med flere børn.

Kilder

Cand.mag. i Audiologopædi, Herlev Kommune - Udviklingsafsnit for Børn og Unge. Herlev. Interview, november 2018

Flere internationale effektstudier viser, at børn, hvis forældre er oplært i programmet More Than Words, får mere positive og meningsfulde interaktioner med deres forældre og omsorgspersoner samt forbedrede kommunikationsevner.

More Than Words er undersøgt i tre udenlandske effektstudier, der alle har undersøgt programmets effekt på børn med autismes evne til at kommunikere.

Undersøgelserne viste tre vigtige resultater

De tre undersøgelser viste stort set samstemmende, at:

  • Forældrene brugte mere faciliterende og lydhøre samværsstrategier, end forældre, der ikke fik indsatsen.
  • Børnene fik et større ordforråd, og de kommunikerede oftere.
  • Børnene deltog oftere i interaktioner med andre, end børnene i kontrolgruppen gjorde (McConachie et al., 2005), (Girolametto et al., 2007). (Carter et al., 2011).

Desuden viste resultaterne at nogle af børnene fik en betydelig forbedring af deres kommunikationsevner. De tog mere initiativ til kommunikation og social kontakt, fx gennem legetøj, fik oftere øjenkontakt og deltog hyppigere i samvær med andre. Ved opfølgningen fire måneder efter, at programmet var afsluttet, havde børnene opretholdt disse forbedringer i kommunikationen (Girolametto et al., 2007).

Kilder

Carter, A. et al. (2011).  A randomized controlled trial of Hanen’s 'More Than Words' in toddlers with early autism. The Journal of Child Psychology and Psychiatry, Vol. 52(7): 741-752.

Girolametto, L. et al. (2007). Using case study methods to investigate the effects of interactive intervention for children with Autism Spectrum Disorders. Journal of Communication Disorders, Vol. 40(6): 470-492.

McConachie, H. et al. (2005).  A controlled trial of a training course for parents of children with suspected autism spectrum disorder. Journal of Pediatrics, Vol. 147 (3): 335-340.

Kort om indsatsen

Målgruppe: Forældre til børn i alderen 0-5 år med autisme
Tilgang eller metode:
Gruppebaseret støtte og undervisning
Erfaringer: Danske
Implementeringsguide: Nej
Forventet virkning:
Bedre kommunikationsevner hos børn
SØM beregning: Nej

Kontakt

Dorthe Bevensee
S: Specialkonsulent