Biblioterapi - forældre som assisterende terapeuter ved behandling af børn med angst

2023

Biblioterapi er en indsats, der guider forældre til børn med angst i alderen 6-12 år, så de kan hjælpe deres børn til at mestre og overvinde angsten. Forældrene lærer nye måder at reagere på børnenes angstadfærd. Programmet viser lovende resultater.

Biblioterapi er udviklet af en forskergruppe fra Macquarie University i Sydney, Australien. Manual og materialer er oversat til dansk, og metoden er afprøvet i Danmark af Angstklinikken, Aarhus Universitet.

Biblioterapi er en behandling målrettet børn i alderen 6-12 år med angst. Det er et manualbaseret program, der guider forældre til hensigtsmæssigt at kunne støtte deres børn i forhold til deres angst. Forældrene understøttes af retningsgivende materialer og terapeutkontakt.

Formålet med programmet er at guide forældrene til, hvordan de hjælper deres barn til at mestre og overvinde angsten. Programmet lærer forældrene nye måder at håndtere børnenes angstadfærd på. Det kan eksempelvis handle om at undgå situationer, som typisk kan udløse barnets angst.

Randomiserede kontrollerede studier fra Australien viser positiv effekt ved behandling af angst hos børn med Biblioterapi. Resultater peger på, at Biblioterapi, suppleret med telefonkonsultationer på initiativ af en terapeut, har størst effekt.

Biblioterapi er også afprøvet i en tilpasset form i Danmark, og studiet viser, at der også i en dansk kontekst er positive effekter af behandlingen.

Indsatsen Biblioterapi henvender sig til børn i alderen 6-12 år med angst som primær diagnose og deres forældre. Formålet med indsatsen er behandling og håndtering af angst hos børn. 

Biblioterapi retter sig mod børn i alderen 6-12 år, der har angst som primær diagnose, og deres forældre. Det er et manualbaseret program, der inddrager forældre som assisterende terapeuter. Forældrene understøttes af retningsgivende materialer og terapeutkontakt.

Programmet er generisk og retter sig dermed bredt mod behandling af børn med alle former for angstdiagnoser.

Biblioterapi er et manualbaseret kognitivt adfærdsterapeutisk angstprogram, der inddrager forældre som assisterende terapeuter. Forældrene understøttes af retningsgivende materialer og terapeutkontakt.

Biblioterapi er en indsats, hvor forældre er assisterende terapeuter i behandling af børn med angst. Programmets formål er at guide forældre til, hvordan de hjælper barnet til at mestre angsten samt at lære forældrene nye måder at reagere på angstadfærd.

Teoretisk afsæt og kvalifikationer

Biblioterapi er funderet i kognitiv adfærdsterapi og indebærer:

 • Psykoedukation
 • Kognitiv omstrukturering
 • Gradvis eksponering
 • Responshindring
 • Forældretræning
 • Færdighedstræning.

Biblioterapi består af en manual rettet mod terapeuten, en selvhjælpsbog til forældrene og et arbejdshæfte til barnet. I Danmark kan terapeuter opnå en certificering.

Indsatsens struktur og kernekomponenter

Forældrene understøttes i at indtage en rolle som assisterende terapeuter for deres barn. Programmet varer 5-12 uger, og forældrene guides via bogen Hjælp dit ængstelige barn: Trin for trin guide til forældre. Derudover udleveres der et tilhørende arbejdshæfte til barnet.

Behandlingens oprindelse og Cool Kids-programmet

Biblioterapi er baseret på det kliniske behandlingsprogram "Cool Kids". Biblioterapi baserer sig på forskningsresultater fra Macquarie University Sydney, Royal North Shore Hospital og University of Queensland. Manual og materialer er oversat til dansk, og Biblioterapi er afprøvet i Danmark af Angstklinikken, Aarhus Universitet.

Læs mere

Du kan læse mere om Cool Kids her

Erfaringer fra programudviklers forskning peger på, at metoden har størst effekt, når den bliver suppleret med faste telefonkonsultationer med en terapeut. Implementering kan understøttes af manualer og materialer.

Biblioterapi er udviklet, implementeret og afprøvet i Australien. Efterfølgende har Angstklinikken på Aarhus Universitet bearbejdet terapeutmanualen og arbejdshæftet til børn samt oversat materialerne til dansk. Angstklinikken har desuden afprøvet programmet i Danmark. 

Implementering af Biblioterapi

Til implementeringen er der udviklet en manual til terapeuten. Terapeuten skal have kendskab til kognitiv adfærdsterapi og træning i terapeutiske teknikker (Rapee, R. et al., 2006). Det anbefales, at terapeuten har erfaring med at arbejde med børn og familier. Desuden skal terapeuten sørge for, at implementeringen sker med loyalitet over for programmet. En arbejdsbog til barnet og en selvhjælpsbog til forældrene skal være retningsgivende i forældrenes arbejde med barnet.

Perspektiv på implementering

Et forskningsstudie, der er udarbejdet af programudvikler, peger på, at Biblioterapi, suppleret med faste telefonkonsultationer med terapeuten, har den bedste effekt (Lyneham & Rapee, 2006). Biblioterapi kan ses som et element i en step-care strategi, hvorved adgang til psykologisk støtte kan øges.

Kilder

Rapee, R. et al. (2006): Oversat til dansk og bearbejdet af Gade, A. et al. (2010). Cool Kids/Chilled ® angstprogram for børn: Terapeutens manual. Centre for Emotional Health, Macquarie University, Sydney, Australien.

Lyneham, H. J. & Rapee, R. M. (2006). Evaluation of therapist‐supported parent‐implemented CBT for anxiety disorders in rural children. Behaviour Research and Therapy, Vol. 44(9): pp. 1287-1300. 

Internationale randomiserede kontrollerede studier viser positiv effekt ved behandling af angst hos børn med Biblioterapi. Resultaterne af disse studier viser, at Biblioterapi, suppleret med telefonkonsultationer med terapeuten, har størst effekt.

Biblioterapi er blevet afprøvet af Angstklinikken, Aarhus Universitet, i en lettere tilpasset form.

Undersøgelsens resultater viste, at Cool Kids-behandlingen var mere effektiv end Biblioterapi, men at Biblioterapien havde en god effekt på de fleste børn i forsøget. I alt modtog 89 børn behandling. De blev tilfældigt tildelt enten Cool Kids-behandling eller Biblioterapi. Inklusionskriterierne var, at barnet var i alderen 7-12 år, og at det var diagnosticeret med en angstlidelse (CEBU, 2020).

Australsk forskning af programudvikler

Randomiserede kontrollerede forsøg med Biblioterapi viser, at børn med angst har gavn af behandlingen.

 • En række internationale randomiserede forsøg med Biblioterapi viser, at:
  Biblioterapi, suppleret med faste telefonkonsultationer med terapeuten, har den bedste effekt (Lyneham & Rapee, 2006).
 • Biblioterapi er ikke lige så effektiv som behandling med Cool Kids-programmet, men stadig effektfuld. I studiet sammenholdes effekten af Biblioterapi både med effekten af det gruppebaserede Cool Kids-program og med en ventelistekontrolgruppe (Rapee et al., 2006).
 • For de fleste børn, blev den positive effekt fastholdt 3-5 år efter indsatsen og meget få fik tilbagefald. Hverken børnenes alder, grad af angst, komorbiditet eller diagnose forudsagde noget om effekten. Dog var ældre børn samt de børn, som ikke gennemførte indsatsen, længere tid om at overvinde angsten (Brown et al., 2017).

Kilder

Brown, A., Creswell, C., Barker, C., Butler, S., Cooper, P., Hobbs, C. and Thirlwall, K. (2017). Guided parent-delivered cognitive behaviour therapy for children with anxiety disorders: Outcomes at 3- to 5-year follow-up.. Br J Clin Psychol, 56: 149-159.

CEBU (2020). Cool Kids - biblioterapi. Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge (CEBU), Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

Rapee, R. M. et al. (2006). Bibliotherapy for Children with Anxiety Disorders Using Written Materials for Parents: A Randomized Controlled Trial.. Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol. 74(3): pp. 436-444.

Lyneham, H. J. & Rapee, R. M. (2006). Evaluation of therapist‐supported parent‐implemented CBT for anxiety disorders in rural children. Behaviour Research and Therapy, Vol. 44(9): pp. 1287‐1300.

Kort om indsatsen

Målgruppe: Børn mellem 6 og 12 år med angst og deres forældre
Tilgang eller metode:
Adfærdsterapeutisk angstprogram
Erfaringer: Danske
Implementeringsguide:
Hent guide
Forventet virkning: Mindre angst. Styrkede forældrekompetencer
SØM beregning: Nej