Circle of Security - Parenting (COS-P)

2023

COS-P er et gruppebaseret forældreprogram, der skal fremme en god og tryg tilknytning mellem barn og omsorgsperson og forebygge udviklingen af utryg tilknytning.

Circle of Security – Parenting (COS-P) er et forældreprogram, der har til formål at fremme en god og tryg tilknytning mellem barn og omsorgsperson ved at opøve forældrenes forståelse af barnets adfærd samt give dem redskaber til at ændre egen adfærd over for barnet.

Metoden er forankret i tilknytningsteori og tager udgangspunkt i at forstå barnets udviklingsbehov og at støtte barnet til henholdsvis at undersøge verden og søge forældrene igen, når barnet er utrygt.

Med afsæt i Tryghedscirklen får forældrene bl.a. en indføring i konceptet ”en sikker base/sikker havn”, som er central i tilknytningsteorien. Forældrene får støtte til at udforske egne reaktionsmønstre, samt hvordan deres egen opvækst kan påvirke den måde, de selv er forældre på. Tilgangen lægger op til at møde forældrene ikke dømmende og mentaliserende.

Målgruppen for COS-P er primært forældre med børn i alderen 0-5 år, der er i risiko for at udvikle eller har udviklet tilknytningsvanskeligheder.

COS-P anvendes bredt i danske kommuner. Metoden viser positive forandringer i samspilskvaliteten mellem forældre og børn, samt i forhold til forældrenes forståelse af forældrerollen og af barnet.

COS-P retter sig mod en bred gruppe af forældre og andre omsorgspersoner og kan både anvendes til behandling og forebyggelse af tilknytningsvanskeligheder.   

Målgruppen for COS-P er primært forældre med børn i alderen 0-5 år, der er i risiko for at udvikle eller har udviklet tilknytningsvanskeligheder.

Bred anvendelse af COS-P

Programmet kan også bruges over for forældre til ældre børn og teenagere med utryg tilknytning. Derudover kan det anvendes for fx:

 • gravide
 • plejeforældre
 • adoptivforældre
 • og forældre til børn med autisme.

Programmet retter sig således mod en bred gruppe af forældre og andre omsorgspersoner og kan både anvendes til behandling og forebyggelse af tilknytningsvanskeligheder.  

Ved anvendelse af metoden bør man være særligt opmærksom på, hvordan indsatsen kan tilrettelægges for borgere med komplekse problemstillinger eller særlige udfordringer.

COS-P er et forældreprogram, der har til formål at fremme en god og tryg tilknytning mellem barn og omsorgsperson. Forældrene kan deltage i programmet både i grupper eller individuelt.

COS-P er et gruppebaseret forældreprogram, der skal fremme en god og tryg tilknytning mellem barn og forældre eller omsorgsperson. Circle of Security (COS) er oprindeligt udviklet i USA og er siden blevet videreudviklet i flere forskellige versioner. Bl.a. Circle of Security – Parenting (COS-P).

Behandlingsmetoden COS-P

COS-P er en mindre tids- og ressourcekrævende version af den oprindelige behandlingsmetode.

COS-P strækker sig over otte kursusgange á 1,5 time, hvor forældre og andre omsorgspersoner enten i grupper eller individuelt mødes med en terapeut. Der anvendes små filmklip, så deltagerne støttes i at reflektere over deres børns og deres egne følelsesmæssige behov.

Materialer tilknyttet COS-P metoden

Til programmet hører en dvd og en manual. Manualen følger dvd’ens opbygning og giver en grundlæggende oplæring i bl.a.:

 • tilknytningsteori
 • viden om følelsesregulering
 • traumeteori
 • forældrerollen m.v.

Tryghedscirklen

Figuren Tryghedscirklen er omdrejningspunktet i COS-P. Cirklen illustrerer, hvordan forældrene kan støtte barnets behov for både udforskning og nærhed ud fra konceptet om ”en sikker base/sikker havn”, som er central i tilknytningsteorien. I Tryghedscirklen udgør omsorgspersonen den sikre base, der skal skabe ro til barnets udforskningsadfærd.

Flere danske kommuner anvender COS-P i forskellige sammenhænge. Ved implementering af COS-P bør man være opmærksom på, hvordan der kan sikres en ensartet anvendelse af metoden.

Circle of Security Parenting er blevet en udbredt metode i Danmark siden 2013, hvor de første COS-P vejledere blev certificeret. Der findes imidlertid ingen samlet oversigt over, hvor og hvordan metoden anvendes.

COS-P vejleder certificering

En certificering i COS-P kræver deltagelse i et 4-dages certificeringskursus. Efter certificeringskurset får deltagerne udleveret programmaterialet, og kursusdeltagerne skal underskrive en kontrakt om begrænset licens til at bruge materialet. Det kræver ikke løbende recertificering at være COS-P vejleder efter endt kursusforløb.

Blandt de certificerede COS-P vejledere er bl.a.:

 • familievejledere
 • familieplejekonsulenter
 • socialrådgivere
 • sundhedsplejersker
 • pædagoger
 • og undervisere.

Læs mere

Læs mere om certificeringskurset på programhjemmesiden – Circle of Security

COS-P anvendes i flere danske kommuner, hvor man oplever godt udbytte af at anvende den til forældre med børn og unge op til 18 år, der er i risiko for at udvikle eller har udviklet tilknytningsvanskeligheder.

COS-P er primært målrettet forældre med børn i aldersgruppen 0-5 år, men flere danske kommuner oplever positive effekter ved at anvende metoden til forældre med ældre børn og unge, som er i risiko for at udvikle eller har udviklet tilknytningsvanskeligheder.

Positive forandringer i Svensk RCT-studie

Sverige har gennemført et RCT-studie om COS-P. Undersøgelsen blev gennemført hos tre geografisk spredte behandlingsenheder for familier med små børn. 52 forældre i alderen 18-44 år med børn under 58 måneder deltog i studiet. Én gruppe af forældrene fik den sædvanlige behandling, og en anden fik derudover otte gruppesessioner med COS-P over 12 måneder.

Resultaterne af det svenske studie pegede på, at både behandlere og forældre efter 12 måneder var meget tilfredse med COS-P, der blev oplevet som en støtte i forældrerollen. I gruppen, der modtog COS-P, blev der registreret signifikant større positive forandringer i samspilskvaliteten mellem forældre og børn, samt i forhold til forældrenes forståelse af forældrerollen og af barnet. Også forældrenes stressniveau faldt mere (Neander & Mothander, 2015).

Kilder

Neander, Kerstin & Mothander, Pia Risholm (2015). Trygghetscirkeln för ett reflekterandre föräldraskap. Stockholm: Psykologiska Institutionen.

Kort om indsatsen

Målgruppe: Forældre med mindre børn i risiko for tilknytningsvanskeligheder
Tilgang eller metode:
Gruppebaseret forældreprogram
Erfaringer: Danske
Implementeringsguide: Nej
Forventet virkning: Øget forståelse af forældrerolle og barn. Bedre samspilskvalitet mellem forældre og børn
SØM beregning: Nej

Kontakt

Anette Hammershøi
S: Specialkonsulent