Hvis du er strategisk leder

En effektiv udvikling og omlægning af socialpsykiatrien starter hos dig. Du har ansvaret for udvikling af socialpsykiatrien og sætter rammerne for, at der kan arbejdes recovery-orienteret rehabiliterende.

Pjece til strategisk ledelse

Social- og Boligstyrelsen har skrevet en pjece til dig med inspiration til, hvordan de bedste rammer for recovery-orienteret rehabilitering kan skabes i din kommune.

Hent pjecen til strategisk ledelse her (pdf)

Særlige redskaber til den strategiske ledelse

Som en del af det samlede koncept har Social- og Boligstyrelsen udviklet to redskaber, som kan hjælpe den strategiske ledelse med løbende at måle på omlægningen.

Redskab til temperaturmåling

Temperaturmålingsredskabet kan bruges på to måder.

Den første fane indeholder et redskab til at tage temperaturen på, hvor stærke de organisatoriske forudsætninger i din kommune er, i forhold til at understøtte udviklingen og omlægningen af kommunen mod recovery-orienteret rehabilitering

Den anden fane indeholder et redskab til at vurdere, i hvilken udstrækning den recovery-orienterede rehabiliterende tilgang afspejler sig i praksis i sagerne i din kommune.

Find redskabet til temperaturmålingen her (åbner i Excel)

Nøgletalsredskab

Socialpsykiatriens Nøgletal er et redskab til kommuner, som er i gang med en udvikling og omlægning af socialpsykiatrien mod recovery-orienteret rehabilitering. Redskabet giver mulighed for at følge egen omlægning gennem 20 nøgletal.

Som en del af nøgletalsredskabet har Social- og Boligstyrelsen udviklet en indsatstrappe. Indsatstrappen viser, hvilke indsatser der er mest indgribende, og altså højest på trappen, henholdsvis hvilke indsatser der er mindst indgribende, og dermed lavest på trappen. Via nøgletallene kan kommunen følge, om der i forbindelse med omlægningen sker en bevægelse ned ad indsatstrappen i forhold til, hvilke indsatser borgerne modtager. 

Læs mere og find Socialpsykiatriens Nøgletal 

Læs mere om Socialpsykiatriens Indsatstrappe 

Kontakt

Pauline Lunding
S: Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her