Særligt til bostøtten

Social- og Boligstyrelsen har udgivet faglige pejlemærker for kvalitet, som er målrettet bostøtten. De faglige pejlemærker giver konkrete og praksisnære anbefalinger til og eksempler på en recovery-orienteret rehabiliterende praksis i bostøtten.

Faglige pejlemærker for kvalitet i bostøtten

Pejlemærkerne kan bruges af medarbejdere og ledere i socialpsykiatrien, som inspiration til det daglige samarbejde mellem borger og bostøtte. Anbefalingerne kan også anvendes i arbejdet med at udvikle botilbudsområdets strategier, visioner og mål.

De ti faglige pejlemærker for indsatsen er:

  1. Et recovery-orienteret samarbejde
  2. En fælles faglig retning
  3. Trivsel, mestring og håndtering af akutte psykiske kriser
  4. Et sundt liv for borgeren
  5. Borgerens netværk
  6. Lokalsamfundets fællesskaber og aktiviteter
  7. Uddannelse og beskæftigelse
  8. En tryg opstart og afslutning af bostøtte
  9. Fleksibilitet i indsatsen
  10. Helhed og sammenhæng i borgerens forløb

Find ”Faglige pejlemærker for kvalitet i bostøtten”

E-læringskursus: Fra viden til praksis

Social- og Boligstyrelsen tilbyder et e-læringskursus om de faglige pejlemærker for kvalitet i bostøtten. Kurset består af øvelser, opgaver og oplæg til refleksion og træner deltagerne i at omsætte de faglige pejlemærker til praksis.

Kurset henvender sig primært til medarbejdere og ledere i bostøtten, men kan også anvendes af samarbejdspartnere, borgere, pårørende og andre, der interesserer sig for socialpsykiatri og recovery-orienteret rehabilitering.

Kurset kan gennemføres fra start til slut, eller deles op i mindre bidder. Det er bygget op af seks afsnit:

Introduktion til Faglige pejlemærker

Borgersamarbejde og fælles retning

Borgerens hverdagsliv - Fysisk og mental trivsel for borgeren 

Borgerens hverdagsliv - Netværk, fællesskaber og aktiviteter 

Sammenhæng og fleksibilitet i borgerens forløb 

Hvis du vil vide mere 

Film om de ti faglige pejlemærker

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet fem film, som præsenterer indholdet i de ti faglige pejlemærker for kvalitet i bostøtten. Filmene kan bruges på personalemøder, når I ønsker at drøfte kvalitet i bostøtten, som led i kompetenceudvikling af medarbejderne og i dialogen med borgerne.

Film 1: Kort introduktion til alle ti pejlemærker

Film 2: Om pejlemærkerne. Et recovery-orienteret samarbejde og En fælles faglig retning

Film 3: Om pejlemærkerne. Trivsel, mestring og håndtering af akutte psykiske kriser og Borgerens sundhed

Film 4: Om pejlemærkerne. Borgerens netværk, Lokalsamfundets fællesskaber og aktiviteter og Uddannelse og beskæftigelse

Film 5: Om pejlemærkerne. En tryg opstart og afslutning af bostøtte, Fleksibilitet i indsatsen og Helhed og sammenhæng i borgerens forløb

Viden bag pejlemærker

Kontakt

Tanja Holm Strømkjær
S: Specialkonsulent