Hvordan kommer I i gang med omlægning af socialpsykiatrien?

Hvis du gerne vil styrke arbejdet med recovery-orienteret rehabilitering i din kommune, så er der forskellige steder at starte. Men det kræver, at alle omkring borgeren arbejder i samme retning og ud fra samme mål. Derfor er en samlet strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien mod en recovery-orienteret rehabiliterende indsats en forudsætning for at lykkes fuldt ud.

Der er en række organisatoriske forudsætninger som skal være på plads i organisationen for, at den er gearet til at arbejde recovery-orienteret rehabiliterende. Når de organisatoriske forudsætninger er på plads, kan de bruges som løftestænger til at omlægge hele organisationen mod en recovery-orienteret rehabiliterende praksis.

Hent guide om de organisatoriske forudsætninger (pdf)

Et samlet koncept for omlægning af socialpsykiatrien

Social- og Boligstyrelsen har udviklet et samlet koncept for, hvordan man udvikler og omlægger socialpsykiatrien mod recovery-orienteret rehabilitering. Hvis du ønsker at få et overblik over forskelle og sammenhænge mellem, hvordan de forskellige medarbejdergrupper i socialpsykiatrien kan arbejde med tilgangen, samt hvad der er borgerens særlige opgave, har vi lavet en samlet vejledning til praksis. I vejledningen får du også en mere dybdegående og teoretisk indføring i recovery-orienteret rehabilitering, og den forskning hver af de forskellige principper baserer sig på.

Hent vejledning til praksis (pdf)

At arbejde recovery-orienteret rehabiliterende kræver, at alle arbejder i samme retning med udgangspunkt i borgerens håb, ønsker og drømme for fremtiden. Samtidig har forskellige medarbejdergrupper forskellige opgaver i forhold til at bringe borgeren tættere på sine mål. Hvis du gerne vil have målrettet og handlingsanvisende materiale til lige netop dig, der giver inspiration til løsning af din konkrete faglige opgave, så har Social- og Boligstyrelsen lavet pjecer og guides til de forskellige aktører i socialpsykiatrien.

Find det materiale, som passer til dig: 

Hvis du er strategisk leder

Hvis du er sagsbehandler eller leder i myndighed

Hvis du er medarbejder eller leder i sociale tilbud

Hvis du er borger

Hvis du samarbejder med socialpsykiatrien

Illustration som viser en computer

Kontakt

Pauline Lunding
S: Chefkonsulent

Koncept for recovery-orienteret rehabilitering

Det samlede koncept for udvikling og omlægning mod recovery-orienteret rehabilitering er udviklet i socialpsykiatrien. Konceptet består af en faglig tilgang og redskaber, som også er relevant for det samlede specialiserede voksenområde.