Hvis du er medarbejder eller leder i sociale tilbud

Hvordan samarbejder og støtter du som medarbejder i sociale tilbud bedst muligt mennesker med psykiske vanskeligheder til at leve et så meningsfuldt og selvstændigt liv som muligt, og i at komme sig? Hvordan sikrer du som leder af et socialt tilbud rammerne for, at medarbejderne kan arbejde recovery-orienteret rehabiliterende?

Guide til medarbejdere og ledere i sociale tilbud

Social- og Boligstyrelsen har udviklet en guide til medarbejdere og ledere i sociale tilbud. Her kan du læse om, hvordan du som medarbejder kan støtte borgerne til at leve et så meningsfuldt og selvstændigt liv som muligt, gennem otte faglige principper for recovery-orienteret rehabilitering. Du kan også læse om, hvordan du som leder kan sikre, at medarbejderne har de rammer der skal til for, at de kan arbejde efter principperne.

Hent guiden her (pdf)

Principper for faglig ledelse

Social- og Boligstyrelsen har udviklet nogle særlige principper målrettet faglig ledelse af et recovery-orienteret rehabiliterende tilbud.

Klik her og læs mere om de 7 principper for faglig ledelse (pdf)

Redskaber til arbejdet

Implementeringsgrupper i tilbuddet

Etablering af en implementeringsgruppe i tilbuddet kan være et redskab til at drive udviklingsarbejdet i det daglige. Gruppen består af både borgere, medarbejdere og ledere, som deltager på lige fod.

Læs mere om, hvordan du kan arbejde med en implementeringsgrupper her (pdf)

Recovery-fortælling

Social- og Boligstyrelsen har udviklet en tegning, som kan bruges til at understøtte en recovery-orienteret dialog med borgeren. Brug den, hvis du mangler noget visuelt til at understøtte en fælles drøftelse af borgerens håb, ønsker og drømme, og hvad der skal til for at støtte borgeren i at komme sig.

Læs mere og hent redskabet her (pdf)

Prøvehandlinger

Prøvehandlinger er en konkret metode til at afprøve og implementere ny praksis. Gennem faserne, Planlæg, Gennemfør og Lær kan du hurtigt få konkrete erfaringer og justere nye tiltag inden de implementeres i stor skala.

Læs mere og hent redskabet her (pdf)

 

Kontakt

Pauline Lunding
S: Chefkonsulent

Netværk for faglige ledere

Social- og Boligstyrelsen driver et netværk for faglige ledere i socialpsykiatrien, der ønsker at arbejde med ledelse af en recovery-orienteret rehabiliterende praksis.

Klik her og læs mere om netværket, og hvordan du bliver en del af det.