Sociale akuttilbud

En del mennesker oplever på et tidspunkt i livet en akut opstået psykisk krise. Flertallet af de socialpsykiatriske tilbud holder lukket i aften- og nattetimerne, og de fleste kommunale tilbud kræver visitation eller forudgående aftale. Når en borger oplever en akut psykisk krise uden for tilbuddenes åbningstid, og ikke vurderes at profitere af psykiatrisk behandling eller indlæggelse, kan et socialt akuttilbud stabilisere krisen og forebygge forværring.

Et socialt akuttilbud er et døgnåbent og døgnbemandet tilbud, hvor borgere i akut psykisk krise kan henvende sig anonymt og uden forudgående visitation eller aftale.

Akuttilbuddene kan yde en hurtig indsats, der kan afhjælpe en konkret opstået situation og forebygge, at krisen forværres. Et akuttilbud tilbyder støtte, rådgivning og omsorg hele døgnet.

Når borgeren henvender sig i det sociale akuttilbud, tilbydes borgeren støtte og omsorg samt et kort rådgivningsforløb. Sociale akuttilbud er desuden kendetegnet ved:

 • Døgnbemandet telefonisk rådgivning
 • Mulighed for personligt fremmøde
 • Mulighed for overnatning

Formålet med sociale akuttilbud

Formålet med akuttilbud er at reducere antallet af indlæggelser, at styrke muligheden for at blive boende i egen bolig samt at forbedre livskvaliteten for mennesker med psykiske vanskeligheder og deres pårørende. Formålet er derfor også, at den enkelte borger oplever større tryghed i dagligdagen og bevarer sine sociale relationer og centrale aspekter af hverdagen, såsom arbejde og uddannelse.

Målgruppe for sociale akuttilbud

I udgangspunktet er de sociale akuttilbud for alle med en akut psykisk krise. Den primære målgruppe er for eksempel:

 • Borgere, der oplever en akut psykisk krise og har et akut behov for støtte og omsorg, men som vurderes ikke at ville profitere af psykiatrisk behandling eller indlæggelse.
 • Borgere med og uden en psykiatrisk diagnose. 
 • Borgere, der bor i egen bolig, herunder borgere, der bor i tilbud, hvor der ikke er døgndækning.
 • Borgere i alderen fra 18 år og op.

Den sekundære målgruppe for de sociale akuttilbud er pårørende samt andre i kontakt med borgere, der oplever en akut psykisk krise.

Danske erfaringer med sociale akuttilbud

Social- og Boligstyrelsen har gennem to satspuljeprojekter arbejdet med afprøvning og udbredelse af sociale akuttilbud:

 • ”Forsøg med akuttilbud til mennesker med sindslidelse” i perioden 2008-2011.
  Otte kommuner deltog i projektet, der havde fokus på at afprøve forskellige modeller for sociale akuttilbud. 

 • ”Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med psykiske lidelser i egen bolig” i perioden 2014-2017.
  14 kommuner deltog i projektet, som havde fokus på at afprøve én fælles model for sociale akuttilbud.

Samfundsøkonomiske gevinster

Deloitte har evalueret projektet ”Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med psykiske lidelser i egen bolig”.
Evalueringen viser, at der er samfundsøkonomiske gevinster ved et socialt akuttilbud. Brugerne har færre indlæggelser og sengedage efter deres kontakt til det sociale akuttilbud. 29 pct. har været indlagt i måneden op til første henvendelse sammenlignet med 22 pct. måneden efter. Disse brugere har i gennemsnit 14,7 sengedage i måneden op til henvendelsen mod 4,9 sengedage i den efterfølgende måned. Faldet i sengedage medfører en gennemsnitlig besparelse på ca. 25.600 kr. per bruger i de seks måneder, der følger umiddelbart efter henvendelsen.

Der sker en kortvarig stigning i ambulante besøg på 1 pct. i måneden efter henvendelsen, men over tid reduceres de ambulante besøg. Det indikerer, at brugernes oplevelse af tryghed og støtte i de sociale akuttilbud kan medvirke til, at brugerne i en periode kan nøjes med ambulante besøg frem for indlæggelser.

Brugernes oplevelse

Deloittes evaluering af projektet viser også menneskelige gevinster ved implementering af sociale akuttilbud. Brugernes mentale velbefindende øges med næsten 20 pct. i ugerne efter kontakten til det sociale akuttilbud.
Brugerne giver endvidere udtryk for en øget oplevelse af tryghed, hvilket brugerne vurderer, er med til at støtte dem i at bo i eget hjem.

Uddannelse af medarbejdere på sociale akuttilbud

Der findes en socialfaglig, kompetencegivende efteruddannelse, Den Sociale Akutmedarbejder, der er målrettet medarbejdere på sociale akuttilbud. Uddannelsen udbydes af Center for Kompetenceudvikling i samarbejde med Professionshøjskolen København. 
Herudover findes der et landsdækkende arbejdspladskursus, der er tilpasset den enkelte arbejdsplads, Den Sociale Akutuddannelse, som udbydes af Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland.

Udgivelser om sociale akuttilbud

I 2018 er der udgivet en evaluering af Den Sociale Akutuddannelse i satspuljeprojektet ”Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med psykiske lidelser i egen bolig”.

Se evaluering af den sociale akutuddannelse her.

I 2017 er der udgivet en evaluering samt en model- og implementeringsguide af satspuljeprojektet ”Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med psykiske lidelser i egen bolig”:

Evaluering, Sociale akuttilbud (pdf)

Model- og implementeringsguide, Sociale akuttilbud (pdf)

I 2013 er der udgivet en evaluering af satspuljeprojektet:

Forsøg med akuttilbud til mennesker med psykiske lidelser

Kontakt

Elisabeth Marian Thomassen
S: Kontorchef

Lovhjemmel til etablering af sociale akuttilbud

Sociale akuttilbud kan pr. 1. januar 2018 oprettes og drives efter Servicelovens § 82c i alle kommuner – eventuelt i samarbejde med andre kommuner, regioner og private aktører. 

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her