Hvis du er sagsbehandler eller leder i myndighed

Hvordan samarbejder og støtter du som sagsbehandler bedst muligt mennesker med psykiske vanskeligheder til at leve et så meningsfuldt og selvstændigt liv som muligt, og i at komme sig? Hvordan sætter du som leder i myndighed rammer for, at sagsbehandlerne kan arbejde recovery-orienteret rehabiliterende?

Social- og Boligstyrelsen har udviklet en guide til sagsbehandlere og ledere på myndighedsområdet. Her kan du læse om, hvordan du som sagsbehandler kan støtte borgerne til at leve et så meningsfuldt og selvstændigt liv som muligt, gennem otte principper for recovery-orienteret rehabilitering. Du kan også læse om, hvordan du som leder kan sikre, at sagsbehandlerne har de rammer, der skal til for at arbejde efter principperne.

Hent guiden (pdf)

Særlige redskaber til myndighed

Sagsgennemgang

Social- og Boligstyrelsen har udviklet et redskab, som kan bruges af sagsbehandlerne og ledelsen til at tage temperaturen på omlægningen. Temperaturmålingen indeholder blandt andet et redskab til at vurdere, om den recovery-orienterede rehabiliterende tilgang er forankret i praksis og dermed afspejler sig i sagerne hos jer. Dette redskab findes i den anden fane i nedenstående Excel-dokument.

Hent redskabet til sagsgennemgang her 

Implementeringsgrupper

Implementeringsgrupper på tværs af organisationen kan være et nyttigt redskab til at drive udviklingsarbejdet. Grupperne bør bestå af både borgere, sagsbehandlere og ledere, som deltager på lige fod.

Hent redskab om implementeringsgrupper (pdf)

Du kan også læse mere om, hvordan du kan arbejde med implementeringsgrupper på tværs i organisationen i udgivelsen ”Organisatoriske forudsætninger” (pdf)

Recovery-fortælling

Social- og Boligstyrelsen har udviklet en tegning, som kan bruges til at understøtte en recovery-orienteret dialog med den enkelte borger. Brug den, hvis du mangler noget visuelt til at tage hul på snakken med borgerne om deres håb, ønsker og drømme, og hvad der skal til for at støtte borgeren til at komme sig.

Hent redskabet 'Recovery-fortælling' (pdf)

Prøvehandlinger

Prøvehandlinger er en konkret metode til at afprøve og implementere en ny praksis. Gennem faserne, Planlæg, Gennemfør og Lær, kan du hurtigt få konkrete erfaringer, blive klogere og justere nye tiltag inden de implementeres i stor skala.

Hent redskabet til prøvehandlinger (pdf)

Kontakt

Pauline Lunding
S: Chefkonsulent