Seksuel vold

Seksuel vold er verbale, nonverbale, digitale eller fysiske handlinger af seksuel karakter, som den voldsudsatte person fx tvinges eller manipuleres til at udføre. Seksuel vold dækker en bred vifte af handlinger; fra seksualiseret sprog til voldtægt. Volden kan have alvorlige konsekvenser og kan blandt andet forbindes til dårligt helbred hos den udsatte person.

Social- og Boligstyrelsen definerer seksuel vold i nære relationer som:

”Seksuel vold er handlinger af seksuel karakter, som en person direkte eller indirekte tvinges eller manipuleres til at udføre, eller som personen uønsket udsættes for.”

Seksuel vold forekommer ofte som gentagne handlinger. Det er dog også seksuel vold, hvis det drejer sig om én enkeltstående handling. Seksuel vold omfatter verbale, nonverbale, digitale og fysiske handlinger.

Der kan være tale om seksuel vold, selvom den voldsudsatte personer har givet samtykke til seksuelle handlinger, fx hvis personen er blevet manipuleret til at give samtykke eller går med til seksuelle handlinger for at undgå anden form for vold.

Eksempler på seksuel vold

En seksuel voldshandling kan fx være:

  • Uønsket seksualiseret sprog, adfærd, blottelse eller berøring (fx at komme med nedgørende seksualiserede ytringer eller vise, befamle eller berøre kønsorganer)
  • At dele personligt, intimt indhold om den voldsudsatte person mod personens vilje (fx dele intime billeder på de sociale medier)
  • Forsøg på eller gennemført, tvunget sex (fx oralsex, analsex, onani eller samleje med den voldsudøvende person eller andre end den voldsudøvende person).

Handlingernes årsag og konsekvens

Handlingen kan være intenderet, fx bevidst være rettet mod at skade eller skræmme den udsatte person, eller ske i affekt, fx i afmagt eller aggression. Den seksuelle vold kan have til formål at styre, kontrollere eller påvirke den voldsudsatte person.

Seksuel vold kan bringe den voldsudsatte persons fysiske, psykiske og sociale sundhed i fare. Data fra den tilbagevendende danske ’Sundheds- og sygelighedsundersøgelse’ peger på en sammenhæng mellem kvinder udsat for seksuel partnervold og:

  • dårligt helbred, hovedpine og træthed.
  • tristhed, søvnbesvær og ængstelse.
  • hyppigere at være uønsket alene og mangle nogen at tale med (Laursen & Johansen, 2020).