Materiel vold

Materiel vold er handlinger, som fx er rettet mod at ødelægge en persons ejendele. Materiel vold kan blandt andet være, hvis den voldsudøvende person river den voldsudsatte persons yndlingsbluse i stykker. Volden kan have alvorlige konsekvenser for den udsatte persons fysiske, psykiske og sociale sundhed.

Social- og Boligstyrelsen definerer materiel vold i nære relationer som:

”Materiel vold er handlinger rettet mod at ødelægge eller beskadige en persons genstande, ejendele eller dyr, og derved krænke eller skræmme personen.”

Materiel vold forekommer ofte som gentagne handlinger. Det er dog også materiel vold, hvis der er tale om én enkeltstående handling. Ejendelene kan have affektionsværdi eller økonomisk værdi.

Eksempler på materiel vold

En materiel voldshandling kan fx være at:

  • skubbe, rive, ruske, slå eller sparke på ejendele eller kæledyr (fx rive den voldsudsattes tøj i stykker eller sparke personens hund)
  • forhindre den voldsudsatte person i at få adgang til sine personlige ejendele (fx nøglen til sin bil eller ikke at sende børnenes yndlingstøj retur til den voldsudsatte person efter samvær hos den voldsudøvende person)

Handlingernes årsag og konsekvens

Handlingen kan være intenderet, fx bevidst være rettet mod at skade eller skræmme den udsatte person, eller ske i affekt, fx i afmagt eller aggression. Den materielle vold kan have til formål at styre, kontrollere eller påvirke den voldudsatte person.

Materiel vold kan bringe den voldsudsattes fysiske, psykiske og sociale sundhed i fare.