Psykisk vold

Psykisk vold er gentagne verbale, nonverbale eller digitale handlinger, som fx manipulerer eller truer den voldsudsatte person. Psykisk vold er den mest udbredte voldsform. Volden kan have alvorlige konsekvenser og kan blandt andet forbindes til PTSD hos den udsatte person.

Social- og Boligstyrelsen definerer psykisk vold i nære relationer som:

”Psykisk vold er gentagne handlinger eller hændelser, som er egnet til at nedgøre, ydmyge, krænke, manipulere, true eller isolere en anden person.”

Psykisk vold er gentagne handlinger, hændelser eller episoder og forekommer ofte i et mønster. Psykisk vold omfatter verbale, nonverbale og digitale handlinger.

Eksempler på psykisk vold

En psykisk voldshandling kan fx være at:

  • nedgøre eller ydmyge (fx håne, kritisere eller kalde den voldsudsatte person for øgenavne)
  • manipulere (fx mislede den voldsudsatte person for at få personen til at tvivle på sine opfattelser eller påtage sig skylden, når noget går galt)
  • true direkte eller indirekte med vold (fx true med at begå selvmord eller med at slå den voldsudsatte person ihjel).

Undersøgelser viser, at psykisk vold er den mest udbredte voldsform, og at kvinder oftere udsættes for psykisk vold end mænd.

Latent vold

Psykisk vold kan også komme til udtryk som latent vold. Latent vold er en særlig form for psykisk vold, der virker i kraft af et skjult potentiale for vold. Mens den voldsudøvende person kan opleve volden som en enkeltstående hændelse, kan den voldsudsatte person opleve, at volden hele tiden er til stede i kraft af forventningen om eller angsten for ny vold. Forventningen kan være bevidst, men den kan også være ubevidst, hvor kroppen husker tidligere voldshændelser og automatisk går i alarmberedskab ved det mindste tegn på fare for ny vold. Latent vold kan styre den voldsudsatte persons adfærd, som bliver strategisk i forsøget på at undgå ny vold.

Handlingernes årsag og konsekvens

Psykisk vold kan være intenderede handlinger, fx bevidst være rettet mod at skade eller skræmme den udsatte person, eller ske i affekt, fx i afmagt eller aggression. Den psykiske vold kan have til formål at styre, kontrollere eller påvirke den voldudsatte person.

Psykisk vold kan bringe den voldsudsattes fysiske, psykiske og sociale sundhed i fare. Lev Uden Volds kortlægning af international forskning på området peger fx på en sammenhæng mellem psykisk vold og forekomsten af:

  • angst, depression og PTSD.
  • psykosomatiske sygdomme (fx vægtproblemer og mave-tarmproblemer).
  • mindsket kontrol over fertilitet hos gravide (fx ikke-planlagte graviditeter og provokerede aborter).
  • social mistrivsel i parforholdet, i forældrevaretagelse og på arbejdspladsen (Lev Uden Vold, 2018).