Fysisk vold

Fysisk vold er en fysisk handling rettet mod en anden persons legeme, som fx kan skræmme eller skade personen. Fysisk vold kan blandt andet være, hvis den voldsudøvende person kaster den voldsudsatte person ind mod møbler. Volden kan have alvorlige konsekvenser for den udsatte person og kan i yderste konsekvens føre til drab.

Social-og Boligstyrelsen definerer fysisk vold i nære relationer som:

”Fysisk vold er en fysisk handling mod en anden persons legeme, der er egnet til at skade, smerte eller skræmme personen og krænke personens integritet.”

Fysisk vold forekommer ofte som gentagne handlinger. Det er dog også fysisk vold, hvis der er tale om én enkeltstående handling.

Eksempler på fysisk vold

En fysisk voldshandling kan fx være at:

  • skubbe, rive, ruske, slå med flad/knyttet hånd eller genstand.
  • sparke, kaste ind mod møbler, vægge eller ned ad trapper.
  • forsøge at kvæle eller angribe med kniv, skydevåben eller genstande.

Handlingernes årsag og konsekvens

Handlingen kan være intenderet, fx bevidst være rettet mod at skade eller skræmme den udsatte person, eller ske i affekt, fx i afmagt eller aggression. Den fysiske vold kan have til formål at styre, kontrollere eller påvirke den voldsudsatte person.

Fysisk vold kan bringe den voldsudsatte persons fysiske, psykiske og sociale sundhed i fare. Data fra den tilbagevendende danske ’Sundheds- og sygelighedsundersøgelse’ peger bl.a. på en sammenhæng mellem fysisk partnervold og:

  • dårligt helbred, hovedpine og træthed.
  • tristhed, søvnbesvær og ængstelse.
  • hyppigere at være uønsket alene og mangle nogen at tale med (Laursen & Johansen, 2020).

Fysisk vold kan i yderste konsekvens føre til drab.