Digital vold

Digital vold er digitale handlinger, der fx skader en person psykisk. Digital vold kan blandt andet være, hvis den voldsudøvende person uden samtykke lægger billeder op af den voldsudsatte person på nettet. Volden kan have alvorlige konsekvenser for den udsatte persons fysiske, psykiske og sociale sundhed.

Digitalt Ansvar definerer digital vold på følgende måde:

”Digital vold er digitale handlinger, der er egnede til at skade en person psykisk eller krænke dennes privatliv gennem nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd.”(Digitalt Ansvar, 2022)

Digital vold omfatter handlinger, der udføres ved brug af et digitalt medie eller teknologi som fx en computer, tablet, GPS eller telefon.

Eksempler på digital vold

En digital voldshandling kan fx være:

  • uden samtykke at have adgang til den voldsudsattes digitale medier eller teknologi (fx telefon, computer, tablet, brugerprofil på sociale medier eller lokalitetstjeneste)
  • uden samtykke at dele billeder eller personlige oplysninger om personen (fx gennem et socialt medie eller en hjemmeside)
  • mod den voldsudsattes vilje at kontakte personen via digitale medier eller teknologi (fx via telefonopkald, SMS, mail eller sociale medier).

Handlingernes årsag og konsekvens

Handlingen kan være intenderet, fx bevidst være rettet mod at skade eller skræmme den udsatte person, eller ske i affekt, fx i afmagt eller aggression. Den digitale vold kan have til formål at styre, kontrollere eller påvirke den voldudsatte person.

Digital vold kan bringe den voldsudsattes fysiske, psykiske og sociale sundhed i fare.