Sociale indsatser til mennesker med ADHD

Sociale indsatser til mennesker med ADHD eller lignende vanskeligheder knytter sig til forskellige aldersgrupper. En lang række konkrete sociale indsatser er anvendelige i forhold til målgruppen. Her på siden findes information om et udvalg af disse indsatser.

Dynamiske sociale indsatser

Sociale indsatser skal altid forstås som dynamiske. Det betyder, at en social indsats kan virke på flere niveauer. Fx kan en indgribende indsats, i form af en støtteperson, målrettet en specifik elev i en klasse, også have en foregribende virkning for flere af børnene, fordi læreren har mere tid og fokus på dem.

Endelig kan fx visualisering af dagens arbejde, som er målrettet en specifik elev, betyde, at alle er klar over, hvad de skal og hvornår. Det kan virke forebyggende i forhold til uro og larm i klassen.

Det er af stor betydning, at de enkelte indsatser ikke kommer til at virke gensidigt udelukkende, men hele tiden indgår i et dynamisk samspil.

Viden om indsatserne

De sociale indsatser, der beskrives under hver aldersgruppe, er meget forskelligartede, og hviler på et meget varieret vidensgrundlag, som spænder over indsatser med dokumenteret effekt, evalueringer af indsatser, der har vist lovende resultater, og erfaringer med indsatser fra enkelte kommuner, der har vist gode resultater.

Målgruppen for de sociale indsatser

I forbindelse med de sociale indsatser er der behov for at kunne se på målgruppen uden henvisning til, om der foreligger en diagnose eller ej. Det er nødvendigt, fordi sociale indsatser principielt ikke ydes på baggrund af diagnoser.

Der vil ofte være behov for at sætte ind med sociale indsatser over for mennesker, som har vanskeligheder inden for områderne opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet, men som ikke nødvendigvis opfylder kriterierne for diagnosen.

For mange kan en relevant og tidlig social indsats betyde, at problemerne ikke udvikler sig til et niveau, hvor en diagnose bliver aktuel. Derfor er målgruppen for de sociale indsatser både mennesker med en ADHD-diagnose og mennesker, som har vanskeligheder, der ligner ADHD.

Senest opdateret 18-04-2023