ADHD i et pædagogisk-psykologisk perspektiv

I et pædagogisk-psykologisk perspektiv er der fokus på, hvad det betyder for den enkelte at have ADHD, og hvordan den enkelte bedst kan støttes i at mestre de udfordringer, som opstår i mødet med omgivelserne.

Udgangspunktet i et pædagogisk-psykologisk perspektiv vil i højere grad være det enkelte menneskes ressourcer og udviklingspotentiale end potentielle problemfelter. 

I et pædagogisk-psykologisk perspektiv fremstår ADHD som en udviklingsproblematik, der i betydelig grad har indflydelse på en persons evner til koncentration, opmærksomhed, hukommelse og overblik, og som endvidere kan manifestere sig som fysisk eller indre uro.

ADHD ændrer præmisserne for de sociale relationer. Det kan betyde, at den enkelte kan have en mindsket adgang til den læring og udvikling, der er i de sociale relationer, især i forhold til jævnaldrende.

ADHD har derfor betydning for både personen selv og for hans/hendes omgivelser. Det psykologiske billede vil derfor også være stærkt afhængigt af en række faktorer, som knytter sig til både personen selv og hans/hendes omgivelser.

Senest opdateret 18-04-2023

Kontakt

Susanne Ploug-Sørensen
S: Specialkonsulent

Ring til VISO og få rådgivning

VISO yder faglig rådgivning til borgere og fagfolk på det mest specialiserede område.

Ring på 72 42 40 00

Åbningstider:
Mandag: Kl. 9 - 11.30
Tirsdag: Kl. 9 - 11.30
Torsdag: Kl. 9 - 11.30
Fredag: Kl. 9 - 11.30