Implementering - ADHD

Omsætning af viden (teori) til praksis kan udgøre en stor udfordring.

De præsenterede indsatser er meget varierede i forhold til metoder, intensitet, forudsætninger og økonomi.

Nogle af indsatserne vil kunne implementeres forholdsvist let og indgå som en del af den eksisterende tilbudsvifte på det sociale område. Andre indsatser kræver et større implementeringsarbejde, der også kan involvere andre forvaltninger og sektorer.

Uanset, hvilke typer indsatser en kommune vælger, er der en række forhold, som kan overvejes i forhold til at sikre en effektiv implementering af indsatserne. 

Læs mere om implementering i ADHD-handleplanen på sbst.dk 

 

Senest opdateret 18-04-2023