Sociale indsatser til børn og unge med ADHD

På Social- og Boligstyrelsens hjemmeside finder du oplysninger om opmærksomhedsforstyrrelse.

Social- og Boligstyrelsen har udgivet den nationale ADHD-handleplan, der giver et overblik over en lang række sociale indsatser til børn, unge og voksne med ADHD. Her kan du læse mere om de indsatser, som er kort beskrevet her på siden. 

Den nationale ADHD-handleplan på sbst.dk 

Børn og unge med ADHD vil ofte have en adfærd, der stiller store krav til familien. Det kan belaste relationen mellem forældre og barn og også medføre, at søskende føler sig overset. Undersøgelser viser, at mange forældre oplever stress og mister tilliden til egne forælderevner. Vanskelighederne bliver typisk forværret, når forældrene selv eller søskende har ADHD.

Eksempler på indsatser, der er målrettet familien: 

Forebyggende

 • Tidligt forebyggende indsatser (familie-/ungerådgivning)
 • Stepping Stones.

Foregribende

 • De Utrolige År (DUÅ)
 • Parent Management Training - Oregon (PMTO)
 • Kærlighed i Kaos (KiK)
 • Stepping Stones
 • Mestringsprogrammer for børn og unge (fx PUST og Star Detective).

Indgribende

 • Familierådslagning
 • Stepping Stones
 • PMTO Teens
 • Funktionel Familieterapi (FFT)
 • PMTO individuel familiebehandling
 • New Forest Parenting Programme (NFPP).

Børn lærer og udvikler sig gennem aktiviteter og samspil med andre børn og voksne. For børn, som har vanskeligheder med opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet, vil det ofte kræve en særlig indsats at sikre deres deltagelse i og udbytte af fælles aktiviteter.

Eksempler på indsatser, der er målrettet dagtilbud: 

Forebyggende

 • LP-modellen.

Foregribende

 • DUÅ-Børnehave og Skole.

Indgribende

 • Specialpædagogisk indsats/støtte i dagtilbud.

Børn med ADHD er i stor risiko for at komme i vanskeligheder i skolen. Ofte er børnene i en tilstand af kronisk stress, som over tid påvirker deres indlæring og hukommelse negativt. Det, som læreren let kan opfatte som negativ adfærd hos eleven, kan være en forsvarsreaktion på den præstationsrelaterede stress, som mange børn med ADHD oplever.

Der vil derfor være behov for at indrette et læringsmiljø, der tager højde for og kan imødekomme disse elevers vanskeligheder.

På ungdomsuddannelserne skal den unge indgå i et mere løst struktureret miljø, som stiller stadigt større krav til den unges selvforvaltning og evne til at tage ansvar. Det harmonerer dårligt med det behov for struktur og forudsigelighed, som mange unge med ADHD har for at kunne fastholde koncentration og overblik. Unge med ADHD har derfor ofte brug for hjælp og støtte til at fastholde motivationen gennem et uddannelsesforløb.

Eksempler på indsatser, der er målrettet grundskole og ungdomsuddannelse:

Forebyggende

 • Læringsmiljøet
 • Klasseledelse og relationskompetence
 • Læringsmiljø og Pædagogisk analyse (LP)
 • Program for Læringsledelse (PLF)
 • Positiv Adfærd i Læring og Samspil (PALS)
 • Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).

Foregribende

 • Robusthed.dk
 • To-lærer-ordning/Co-teaching
 • Positiv Adfærd i Læring og Samspil (PALS)
 • Fastholdelsesmentorer.

Indgribende

 • Familieklasser
 • Positiv Adfærd i Læring og Samspil (PALS)
 • Ordinær erhvervsuddannelse med særlig støtte
 • Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).

For børn med ADHD er risikoen for, at relationerne til andre børn kan udvikle sig til at være konfliktfyldte og problematiske, væsentligt forhøjet. Det betyder, at andre børn trækker sig, så barnet bliver isoleret.

Et aktivt fritidsliv bidrager til udviklingen af sociale og personlige kompetencer, og gør det muligt at mødes om ’et fælles tredje’ i form af en idrætsaktivitet eller en anden fritidsaktivitet. 

I ungdomsårene vælger unge i stigende grad selv deres sociale relationer og skaber nye og selvvalgte sociale netværk, som kan række ind i det kommende voksenliv. Unge med ADHD har brug for steder, hvor de kan komme i fritiden og være sammen med andre unge - steder, hvor de kan lære strategier til at styrke omgangen med andre unge.

Eksempler på indsatser, der er målrettet fritidsområdet:

Forebyggende

 • Mindfulness.

Foregribende

 • FOKUS – ro og koncentration gennem skydeidræt
 • Skoleforeningssamarbejde
 • Mindfulness.

Indgribende

 • Fritidsguide/foreningsguide
 • Mindfulness.

Risikoadfærd kan være mere fremtrædende hos unge med ADHD end hos andre unge, da risikoadfærd i høj grad styres af evnen til at kontrollere impulser, vurdere en situation, kalkulere med konsekvenser og skabe overblik.

Det er derfor af stor betydning, at voksne omkring unge med ADHD er særligt opmærksomme, opsøgende og støttende i forhold til at modvirke og forebygge risikoadfærd.

Eksempler på indsatser, der er målrettet unge og risikoadfærd: 

Forebyggende

 • Headspace.

Foregribende 

 • Kriminalitetsforebyggende indsats.

Indgribende

 • Multisystemisk Terapi (MST).
Senest opdateret 18-04-2023

Kontakt

Susanne Ploug-Sørensen
S: Specialkonsulent

Ring til VISO og få rådgivning

VISO yder faglig rådgivning til borgere og fagfolk på det mest specialiserede område.

Ring på 72 42 40 00

Åbningstider:
Mandag: Kl. 9 - 11.30
Tirsdag: Kl. 9 - 11.30
Torsdag: Kl. 9 - 11.30
Fredag: Kl. 9 - 11.30