Hjælpemidler

Personer med ADHD kan have gavn af hjælpemidler, fx til at skabe struktur i hverdagen, skærpe fokus eller få ro i kroppen.

For personer med ADHD kan hjælpemidler være det, som gør det muligt at udføre aktiviteter, der ellers ville være vanskelige eller umulige at udføre. Hjælpemidler kan både være produkter, som er fremstillet for at kompensere for en funktionsnedsættelse, og mainstream produkter, som, i en given sammenhæng, bidrager til at reducere et handicap.

Hjælpemidler kan være en integreret del af en rehabiliteringsproces, da hjælpemidler har til formål at muliggøre aktivitet og deltagelse for mennesker med nedsat funktionsevne.

Hjælpemidler fungerer kun, når de er korrekt implementeret. Fx vil en kalender med påmindelsesfunktion kun fungere for den enkelte, hvis den anvendes på en meningsfuld måde i forhold til hverdagen og de aktiviteter, som vedkommende ønsker at udføre.

Eksempler på hjælpemidler til personer med ADHD

I Hjælpemiddelbasen kan du finde eksempler på hjælpemidler, som kan være relevante i forhold til koncentration, overblik, hyperaktivitet og hukommelse. Du kan også finde eksempler på hjælpemidler, som kan anvendes til visuel understøttelse af kommunikation.

Hjælpemiddelbasen: ADHD og hjælpemidler

Senest opdateret 18-04-2023

Kontakt

Thomas Lyhne
S: Chefkonsulent