Tre perspektiver på ADHD

ADHD kan anskues fra både et socialt, et sundhedsfagligt og et psykologisk-pædagogisk perspektiv. Når man tilrettelægger og gennemfører indsatser til mennesker med ADHD, vil det i de fleste tilfælde være hensigtsmæssigt at anskue den enkeltes problemstillinger og potentiale ud fra et tværfagligt perspektiv.

Forskellige faglige områder kan bidrage med forskellige typer af viden og metoder, som kan belyse en persons vanskeligheder fra mange vinkler. Det bidrager til en nuanceret forståelse af den samlede livssituation og det behov, som den enkelte person har.

I nogle sammenhænge vil det være relevant primært at se på ADHD og lignende vanskeligheder fra en bestemt faglig vinkel, fx sundhedsfagligt, pædagogisk-psykologisk eller socialt. Men det er ofte nødvendigt, at alle vinkler bliver belyst, og at en sammenhængende tværfaglig indsats bliver sat i værk.

En løbende tværfaglig vurdering af funktion, udviklingspotentialer og støttebehov betyder meget. Vurderingen skal ske i takt med den livslange udvikling, som både kendetegner et liv med og et liv uden ADHD.

De vanskeligheder, man kan opleve som barn, er ikke nødvendigvis de samme, som man kan opleve som voksen. Menneskers individuelle forståelser af deres liv og de konkrete sammenhænge, som de indgår i, spiller en væsentlig rolle for, hvornår noget opleves som vanskeligt. Det er derfor vigtigt, at den enkeltes egne oplevelser og fortolkninger indgår som en central del af det samlede billede - på lige fod med de faglige vinkler.

Senest opdateret 18-04-2023

Kontakt

Susanne Ploug-Sørensen
S: Specialkonsulent

Ring til VISO og få rådgivning

VISO yder faglig rådgivning til borgere og fagfolk på det mest specialiserede område.

Ring på 72 42 40 00

Åbningstider:
Mandag: Kl. 9 - 11.30
Tirsdag: Kl. 9 - 11.30
Torsdag: Kl. 9 - 11.30
Fredag: Kl. 9 - 11.30