Vil du vide mere?

Her finder du relevant litteratur om sårbare småbørnsforældre og arbejdet med denne målgruppe.

De følgende materialer og rapporter er udvalgte, og listen er derfor ikke udtømmende. 

  • ”Tidlig opsporing og reaktion på mistrivsel hos små børn”. Socialstyrelsen (2022) 
  • ”Tidlig indsats og social mobilitet”. Center for Børneliv (2018)
  • ”Strategisk ramme & Faglig retning – Koncept for omlægning til en tidligere forebyggende indsats for børn og unge i udsatte positioner” Socialstyrelsen (2017)
  • ”Tidlig indsats for sårbare familier” Sundhedsstyrelsen (2017)
  • Villumsen Anne Marie, ”Helhedsorienteret socialt arbejde med udsatte familier”, Akademisk forlag, 2018
  • ”Omstilling til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsatsfor udsatte børn og unge” Socialstyrelsen (2018)
  • Landersø, R. (2017). Den sociale arv har konsekvenser hele livet. Rockwool Fonden 
  • NIRAS (2018). Projekter for sårbare gravide udviklet for SPU-midler i 2014-2017. Tværgående evaluering. København: Sundhedsstyrelsen 
  • Socialstyrelsen (2016). Implementeringsguide. Erfaringer med implementering af Familiens Hus i Esbjerg og Høje-Taastrup. Odense: Socialstyrelsen.
Senest opdateret 15-06-2022

Kontakt

Gitte Bossi-Andresen
S: Leder af Opsporing og Tidlig Indsats