Indsatser og metoder

Her kan du finde eksempler på indsatser og metoder, der kan anvendes i arbejdet med sårbare småbørnsforældre.

Der findes en række indsatser, som kan være relevante for at støtte sårbare småbørnsforældre. 

Eksempler på indsatser og metoder (listen er ikke udtømmende): 

  • COS-P Circle of Security Parenting er en familiebehandlingsmetode, der skal fremme en god og tryg tilknytning mellem barn og omsorgsperson. Målgruppen for COS-P er primært forældre med børn i alderen 0-5 år, der er i risiko for at udvikle eller har udviklet tilknytningsvanskeligheder. 
  • De Utrolige År Småbørn – et forældreprogram er målrettet forældre med børn i alderen 1-3 år. Interventionen styrker forældrekompetencer og relationen mellem forældre og barn og bevæger barnets udvikling i positiv retning. Formålet er at fremme barnets positive udvikling ved at understøtte forældrene. 
  • Marte Meo metoden er en videobaseret metode, der bygger på principperne for udviklingsstøttende kommunikation. I Marte Meo tager man udgangspunkt i hvad man gør godt – der er fokus på muligheder frem for begrænsninger. 
  • ICDP metoden er et vejledningsforløb til forældre, hvor der anvendes videoanalyse og konkrete tilbagemeldinger. 
  • Minding the Baby er et behandlingsprogram, der specifikt fokuserer på at øge forældrenes refleksive funktion eller evne til mentalisering. Forældrene får hjælp til bedre at forstå meningen bag barnets adfærd samtidig med at de har opmærksomhed på egene reaktioner og grunde hertil.
Senest opdateret 15-06-2022

Kontakt

Gitte Bossi-Andresen
S: Leder af Opsporing og Tidlig Indsats