Piger med autisme 6-14 år

Piger i alderen 6-14 år kan på overfladen se ud som om, at de klarer sig godt. En del forskning beskriver, at piger med autisme ofte er i stand til at udvikle mestringsstrategier og på den måde kompensere for deres vanskeligheder.

Paradoksalt kan piger med autismes evne til mestring af vanskeligheder være med til at skjule dem i en sådan grad, at omgivelserne ikke bliver opmærksomme på dem, før der er behov for en mere indgribende indsats.

Nogle taler om en "kamuflageteori". Det vil sige, at pigerne kamuflerer deres vanskeligheder, fx ved at kopiere og efterligne en af de andre piger i klassens tøjstil, kropssprog, adfærd og interesser.

Når pigerne kopierer og efterligner andre, er det dog ofte uden en tilstrækkelig forståelse for de underliggende sociale mekanismer. Det kan have store sociale følger for pigerne, der kan blive udmattede i løbet af en dag. Pigerne kan opleve et højt niveau af stress og angst under facaden. Det sociale overarbejde kan derfor føre til, at pigerne udvikler andre vanskeligheder.

Piger med autisme vil ofte have særinteresser. Ofte er de dog ikke så iøjnefaldende som drengenes, og de bliver ofte opfattet som mere socialt passende.

Pigerne er tit optagede af sommerfugle, heste, prinsesser eller fantasy-bøger - ting, der traditionelt opfattes som ”pigede”. Men graden af interessen er mange gange usædvanlig, og den kan fylde rigtig meget hos den enkelte pige.

En af de ting, børn med autisme generelt har svært ved, er lade-som-om-leg. Piger med autisme kan have behov for hjælp til at udvikle deres leg. Når små piger med autisme leger, er deres leg måske ikke påfaldende anderledes. Legen er tilsyneladende fantasifuld og kreativ.

Ofte leger pigerne bedst alene, hvor de kan følge en fast tilrettelagt drejebog og opføre scener, de selv har oplevet eller set i fjernsynet. De kan have usynlige venner (nogle gange som erstatning for rigtige venner) og lege med dukker. Ofte mangler legen dog gensidighed, og de kan have behov for støtte til at lege med andre børn.

Piger med autisme kan have behov for støtte til at danne og opretholde venskaber for at forebygge, at pigerne på længere sigt bliver ensomme.

Sociale relationer mellem piger kan ofte være langt mere komplicerede og socialt krævende, end relationer mellem drenge. Der er en forventning til gensidighed og fælles interesser i forholdet mellem piger. Piger leger traditionelt lege med megen social gensidighed, mens drenge traditionelt leger i sammenhænge, der kræver færre sociale kompetencer, for eksempel sport eller computerspil.

Den anderledes tilgang til venskaber kan betyde, at pigerne oplever at blive mobbet eller holdt udenfor i de sociale sammenhænge, de indgår i, fx i skolen. Det er vigtigt, at de voksne omkring den enkelte pige er opmærksomme på, om pigen bliver socialt isoleret.

Pigerne kan rent socialt være på overarbejde i løbet af en skoledag. Skoledagen kan forløbe uden påfaldende adfærd hos pigen, men reaktionen kan komme, når hun kommer hjem i trygge rammer og kan åbne for ventilen. Der kan derfor være stor forskel på pigens adfærd i skolen og derhjemme.

Ofte er det på tærsklen til puberteten, at mestringsstrategierne ikke længere kan bære. Derfor er det på dette tidspunkt, at det kan have stor forebyggende effekt at gribe ind.

Senest opdateret 18-04-2023

Kontakt

Dorthe Bevensee
S: Specialkonsulent

Ring til VISO og få rådgivning

VISO yder faglig rådgivning til borgere og fagfolk på det mest specialiserede område.

Ring på 72 42 40 00

Åbningstider:
Mandag: Kl. 9 - 11.30
Tirsdag: Kl. 9 - 11.30
Torsdag: Kl. 9 - 11.30
Fredag: Kl. 9 - 11.30