Piger og kvinder med autisme

Piger og unge piger med autisme har de samme grundlæggende vanskeligheder som drenge.

Vanskelighederne ser ikke umiddelbart anderledes ud, men bliver opfattet anderledes. Det kan være på grund af de forventninger, der generelt knytter sig til køn. 

Piger og kvinder med autisme kan ofte læse lidt mere af omgivelsernes forventninger, men de kan have svært ved at leve op til forventningerne. De kan tumle med at føle sig anderledes, og tankerne om at være anderledes fylder ofte mere end hos drengene.

Piger og kvinders vanskeligheder og udfordringer bliver ofte forklaret som sociale. Problemerne kan opfattes som problemer med relationen til deres mødre eller til andre piger - og ikke som konsekvensen af en anderledes udvikling. 

Fokus er her på piger og kvinder med normal begavelse, da de nemmere bliver overset, og derfor kan risikere ikke at få den hjælp og støtte, de har behov for. 

Piger og kvinder med autisme kan være gode til at kompensere for og skjule deres vanskeligheder bag en social facade. Det kan være en styrke, men det kan også have stor betydning for den daglige trivsel og for dagligdagen.

Pigerne/kvinderne er ofte på socialt overarbejde. Måske udvikler de sociale strategier, der virker på overfladen, men udmatter og stresser i løbet af en dag.

Der er flere eksempler på, at især de små og helt unge piger efterligner og kopierer den adfærd, de ser hos fx de andre piger i klassen. Til kvinderne kan der være en forventning om at ”have styr på tingene” og leve op til de sociale krav, der generelt stilles til piger og kvinder om at agere på en bestemt måde.

Piger og kvinder med autisme har ofte andre psykosociale vanskeligheder, som umiddelbart fylder mere end selve autismen. Det kan være angst, OCD (tvangshandlinger), ADHD, spiseforstyrrelser og depression. Disse vanskeligheder kan dække over en underliggende autismeproblematik.

Den viden, der præsenteres her, er baseret på følgende artikler og publikationer:

Attwood, Tony (2008). Aspergers syndrom. Dansk Psykologisk Forlag.

Baron-Cohen, Simon, et al. (2013): Do girls with anorexia nervosa have elevated autistic traits? Molecular Autism, 4:24.

Head et al. (2014): Gender differences in emotionality and sociability in children with autism spectrum disorders. Molecular Autism, 5:19.

Kirkovski, M. et al. (2013): A Review of the Role of Female Gender in Autism Spectrum Disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders. Springer. New York, s. 2584-2603.

Kyrkou, M. (2005): Health issues and quality of life in women with intellectual disability. Journal of Intellectual Disability Research, volume 49:10, s. 770-772.

Kopp, S. (2010): Girls with Social and/or Attention Impairments. Institute of Neuroscience and Physiology, Child and Adolescent Psychiatry. University of Gothenburg. Gøteborg.

Lai, M., C. et al. (2011): A Behavioral Comparison of Male and Female Adults with High Functioning Autism Spectrum Condition. PloSONE, San Francisco, 6(6).

Wilkinson, Lee A. (2008): The Gender Gap in Asperger Syndrome: Where are the Girls? TEACHING Exceptional Children Plus. West Virginia. 4(4). Article 3, s. 1-10.

Senest opdateret 18-04-2023

Kontakt

Dorthe Bevensee
S: Specialkonsulent

Ring til VISO og få rådgivning

VISO yder faglig rådgivning til borgere og fagfolk på det mest specialiserede område.

Ring på 72 42 40 00

Åbningstider:
Mandag: Kl. 9 - 11.30
Tirsdag: Kl. 9 - 11.30
Torsdag: Kl. 9 - 11.30
Fredag: Kl. 9 - 11.30